Formpipes affärsmodell bygger på att ett antal affärer och kundprojekt realiseras via bolagets partnernätverk.

Kunskap om Formpipes produkter i kombination med förståelse för kundernas verksamhet gör våra partner värdefulla i arbetet att hjälpa våra kunder att utnyttja potentialen i våra erbjudanden.

Leveranspartner

En leveranspartner agerar återförsäljare för Formpipes produkter samt tar helhetsansvar för leveranser och kundrelationer, Formpipe är underleverantör. Partnern är avtalshållare samt ansvarar för support, förvaltning och eventuell vidareutveckling av kundens lösning. Formpipe ger partnersupport gällande produkten samt tillgång till nya versioner.

Agio är en partner för digitalisering inom svensk offentlig sektor. Agio genomför införanden av Platina och tillhörande e-tjänster, informations- och processöversyn, migreringar, systemintegrationer och utbildning av användare. Agio erbjuder kunder som investerat i plattformen Platina tjänster för support och förvaltning. Agio har djup teknisk och verksamhetsmässig kompetens inom lösningar för offentlig förvaltning med Platina. Företaget erbjuder seniora konsulter med lång erfarenhet inom kommunal, regional och statlig verksamhet. Agio har en etablerad metodik för att hjälpa organisationer att på ett strukturerat och effektivt sätt arbeta med förberedelser inför införande av e-arkiv.

Agio har behöriga konsulter för produkterna: Platina och Long-Term Archive

Alkemit levererar helhetslösningar och spetskompetens till organisationer med höga krav på kunskap såväl tekniskt som verksamhetsmässigt. Huvuddelen av personalen består av seniora konsulter med mer än tio års erfarenhet av att jobba med standardsystem.  Alkemit har kontor i Stockholm, Västerås och Örebro. 

Alkemit har behöriga konsulter för produkterna: Platina, Long-Term Archive och W3D3

CGI logo

CGI har 65 000 medarbetare i 40 länder i Nord-, Sydamerika, Asien och Europa. Bolaget erbjuder alla typer av IT-lösningaher och IT-tjänster som möjliggör för sina kunder att framgångsrikt utveckla sin verksamt.

CGI har behöriga konsulter för produkterna: Platina.

Knowit har lång erfarenhet och gedigen kompetens inom strategisk informationshantering och dess specifika krav och regelverk inom både privat och offentlig sektor. Knowit har djup verksamhetskunskap i området informationshantering avseende effektivisering, automatisering och kvalitet med dess processer och stödjande IT-system. Knowit utför idag tjänster hos en mängd kunder i Sverige. Affärsområdet har funnits sedan 2005 och konsulterna inom detta område har stor erfarenhet av att hjälpa organisationer dra nytta av möjligheterna med digitalisering och en effektiv informationshantering. Knowit erbjuder sina kunder lösningar för bland annat datafångst, dokument- & ärendehantering, inventering och kvalitetssäkring av information,  analys och optimering i arbetsmetoder och stödsystem, processtöd, e-tjänster, informationsredovisning och e-arkiv.

Knowit har behöriga konsulter för produkterna: W3D3, Long-Term Archive, Meeting Plus och Portal by Formpipe

Sigma är ett ledande konsultföretag med målsättningen att göra våra kunder mer konkurrenskraftiga. För att nå dit kombinerar bolaget tekniska kunnande, spetskompetens och passion för att hela tiden utveckla nya och bättre lösningar. Sigma har 4 400 medarbetare i fjorton länder. 

Sigma IT Consulting har behöriga konsulter för produkterna: Platina, Long-Term Archive, W3D3 och Lasernet

Visma Consulting skapar konkurrenskraft så att kunder kan växa och effektiviseras med hjälp av digitalisering. Visma genomför sina uppdrag med engagemang och förståelse för kundens verksamhet. Visma-koncernen är Nordens ledande leverantör av produkter och tjänster inom IT-lösningar samt projekt- och konsulttjänster. Vismas mål är att förenkla och effektivisera kunders arbete och processer. Visma har över 900 000 kunder i både privat och offentlig sektor, och över 9 500 anställda.

Visma Consulting har behöriga konsulter för produkterna: Platina och Long-Term Archive.

Läs mer om Visma Consulting här

Övriga samarbetspartner

Apica

Apica är ett svenskt företag som tillhandahåller internetbaserade tjänster som utför avancerade lasttester och prestandaanalyser av affärskritiska webbapplikationer.

Atea

Atea är Sveriges ledande obundna leverantör av it-infrastruktur och är marknadsledare i Norden och Baltikum samt är den tredje största it-infrastrukturleverantören i Europa.

Atea är återförsäljare av Formpipes produkter.

Capgemini

Capgemini är en av världens främsta leverantörer av konsult-, teknik- och outsourcing-tjänster med verksamhet i fler än 40 länder.

Chas

Chas huvudverksamhet är att leverera Sveriges mest prisvärda och duktiga konsulter. Chas erbjuder alla former av konsulttjänster inom system- och applikationsutveckling, design, management och utbildning.

Chas är återförsäljare av Formpipes produkter.

Dania Software

Dania Software är en ledande expert på Microsoft Office-lösningar i integration med ärendehantering för offentlig förvaltning. Produkten Dynamictemplate är en marknadsledande lösning som reducerar antalet mallar till en handfull med hjälp av en dynamiskt uppbyggd innehålls- och layoutstruktur, och den ger en grundlig optimering av processer som inbegriper dokumentskapande, redigering och underhåll. 

Med Dynamictemplate i W3D3 eller Platina minskar drastiskt antalet mallar och  processen systematiseras så att varje skrivelse, e-postmeddelande och presentation alltid blir korrekt både vad gäller form och innehåll.

Formpipe är återförsäljare av Dania Softwares produkter.

Dustin

Dustin är en helhetsleverantör av IT-produkter och tjänster med ca 1 000 anställda i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Våra kunder utgörs av företag, offentlig sektor och privatpersoner.

Dustin är återförsäljare av Formpipes produkter.

Fujitsu

Fujitsu är ett japanskt IT-tjänsteföretag. Affärsverksamheten består i att hjälpa kunder realisera värdet och investeringen av it.

Fujitsu är återförsäljare av Formpipes produkter.

Lexicon

Lexicon är Sveriges största privata utbildningsgrupp. Sedan 1979 har bolaget framgångsrikt utbildat människor och erbjudit konsulttjänster i bland annat IT och affärskunskap.

Lexicon utbildar i Formpipes produkter W3D3 och Platina.

Mikael Skareflod Consulting

Mikael Skareflod är expert på möteshantering och Word-mallar. Mikael Skareflod erbjuder tjänster som installation och anpassning av W3D3 och Meetings Plus samt utbildning i W3D3.

Mikael Skareflod är behörig konsult för produkten W3D3.

Softronic

Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige.

TELE2

Tele2 Sverige ingår i Tele2 AB som har över 17 miljoner kunder i nio länder. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar.

Tele2 är Formpipes samarbetspartner inom driftlösningar