Formpipes affärsmodell bygger på ett nära samarbete med certifierade partners och en god relation med slutkunderna. Genom att utveckla marknadsledande ECM-produkter, där både partners och slutkunder ges möjlighet att aktivt påverka funktionaliteten, kan vi teckna långsiktiga licens- och underhållsavtal med våra kunder.

Att vara certifierad partner innebär att representera hela eller en del av Formpipes produktutbud. Partners säljer, anpassar, implementerar, verksamhetsutvecklar, utbildar och tillhandahåller support till slutkunden. Vi utvecklar och paketerar produkterna samt bidrar med partnerutbildning och säljstöd. Mervärdet för slutkunden av denna rollfördelning mellan Formpipe och partners är att partnern är insatt i kundens verksamhet och bransch och således väl lämpad att se potentiella värdeskapande verksamhetsförändringar med Formpipes produkter som stöd. 

Nedan presenterar vi våra partners för respektive produkt. Markera önskad produkt.