AGIOs erfarenhet spänner över hela fältet från informations- och processöversyn, stöd vid upphandling, införande, databaskonvertering, och personalutbildning. AGIO kan erbjuda seniora medarbetare med lång erfarenhet från verksamhetsutveckling och systemstöd inom kommun, landsting och statliga myndigheter med fokus på eService och 24-timmarsmyndigheten. Bolaget har kontor i Luleå och i Stockholm.