Dustin är en helhetsleverantör av IT-produkter och tjänster med ca 1000 anställda i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Våra kunder utgörs av företag, offentlig sektor och privatpersoner.

Dustin är en av Formpipes återförsäljare.