Knowit bidrar till sina kunders framgång genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Knowit levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang.