Sigma är en ledande leverantör av lösningar inom IT, Management och Informationslogistik. Vi levererar på en internationell marknad och fokuserar på funktionella åtaganden. Genom en kombination av affärskunskap, strategi och IT ökar vi våra kunders konkurrenskraft och adderar nya värden.