SmartDocuments är ett system för dokumentproduktion och för central hantering av grafisk profil, mallar och innehåll. SmartDocuments hjälper användaren att skapa elektroniska dokument, med komplett och korrekt innehåll samt med rätt utseende. Detta spar tid och säkerställer en hög kvalitet. Dokument skapas på en 1/8-del av tiden mot normalt.

I SmartDocuments ingår ett verktyg som hjälper mallkonstruktören att enkelt skapa smarta mallar. En effekt av detta är att antalet mallar kan kapas med mer är hälften. Informationsavdelningen matar systemet med rätt grafiska profil och uppdaterar denna vid behov utan att mallarna behöver ändras.

SmartDocuments erbjuder en koppling till Platina by Formpipe. Med denna koppling kan dokument, som har skapats av SmartDocuments, automatiskt laddas upp till Platina, till rätt ärende och med rätt metadata (dokumentkortet behöver ej fyllas i). Dessutom kan SmartDocuments skapa dokument som initieras inifrån Platina. Fördelen är då bl.a. färre mallar, en central hantering av grafisk profil och gemensamma textmassor, samt att SmartDocuments smarta mallar kan användas för att ytterligare komplettera dokumentet och säkerställa en hög kvalitet.

Läs mer om SmartDocuments här: www.smartdocuments.se