Visma-koncernen är Nordens ledande leverantör av produkter och tjänster inom program och system, outsourcing, inköp och inkasso, retail IT-lösningar samt projekt- och konsulttjänster.

Vismas mål är att förenkla och effektivisera kundernas arbete och processer. 240 000 kunder i både privat och offentlig sektor använder sig dagligen av Vismas produkter och tjänster i sina verksamheter.

Koncernen har 4300 anställda i de nordiska länderna Norge, Danmark, Finland och Sverige samt i Holland och Rumänien. De svenska bolagen har cirka 1300 anställda. Därtill har Visma ett stort nätverk av återförsäljare och distributörer.