Contentworker-sviten tillhandahåller en viktig serie program som kompletterar SharePoint-plattformen i alla dokument- och e-postintensiva miljöer. Detta ökar användbarheten hos SharePoint och säkerställer efterlevnaden.

Contentworker-applikationerna är toppmoderna verktyg för den omfattande informationshanteringen.

I  produktsviten för Contentworker ingår:

  • Dokumenthantering
  • Avtalshantering
  • Kunskapshantering
  • E-posthantering

 

Contentworker Dokumenthantering

Dokumenthantering

Contentworker skapar specifika arbetsytor för varje ärende, med stöd för dokument, epost samt annan ärenderelaterad information på en och samma plats. Användarna spar, söker, organiserar och prenumererar på ärenderelaterad information. Automatiserad metadatahantering gör det lätt att söka och hantera behörigheter.

E-posthantering

Contentworker Dokumenthantering innehåller flera funktioner för arkivering av e-post. För förbättrad och automatiserad e-posthantering erbjuder vi en tilläggssvit för automatiserad mappbaserad arkivering och märkning av inkomna e-postmeddelanden i Outlook.

Klicka här för att läsa mer om dokument- och eposthantering >>

Avtalshantering

Contentworker Avtalshantering ger en komplett översikt över organisationens kontrakt och hjälper till att kontrollera, hantera och dela information om kontrakt internt. Effektiv hantering av kontrakt ger maximal finansiell och operativ utveckling och minimerar risker.

Kunskapshantering

Med Contentworker Kunskapshantering kan du enkelt skapa, distribuera och återanvända dina mallar förlagor, exempel, rättsutredningar och annan dokumentbaserad kunskap på ett enkelt och effektivt sätt. Contentworker är en användarvänlig kunskapsbank i SharePoint som låter dig hantera ditt företags kunskaper i en kraftfull taxonomi.

Användarvänligt och webbaserat användargränssnitt

Contentworkers webbaserade användargränssnitt är lätt att installera, uppdatera och administrera. Konfiguration och administration sköts i ett separat affärsdataskikt som ger centraliserad administration, vilket i sin tur ger en säker, konsekvent och effektiv lösning. Contentworker finns både för Sharepoint 2010 och 2013.

Läs mer om vad Contentworkers programsvit kan göra för din organisation, genom att besöka Contentworkers produkthemsida! >>