Våra produkter kan erhållas både genom licensköp, licenshyra, OnDemand molntjänst samt avropas via ramavtal från våra certifierade partners. Läs nedan om flera av dessa köpalternativ.

1. Via Avrop

Sedan den 11 oktober 2015 kan offentlig sektor i Sverige avropa Formpipes produkter via ramatalet Programvaror och tjänster. Våra produkter går att avropa via våra licencierade partners. Utöver detta går det att avropa Long-Term Archive via SKL:s ramavtal för e-arkiv. Läs mer om avtalen genom att klicka på länkarna nedan.

För vidare information om hur ni ska gå tillväga för att enkelt avropa våra produkter, kontakta oss via kontaktuppgifterna längst ned på denna sida.  

 

2. Köpa eller hyra licenser

Är du intresserad av att köpa eller hyra licenser för någon av Formpipes produkter? Kontakta oss för vidare information om tillvägagångssätt, priser m.m. Kontaktuppgifterna hittar du längst ned på sidan.

 

3. Via molnet - OnDemand

Med OnDemand by Formpipe behöver varken servrar eller plattforms- och systemlicenser införskaffas för drift och användande. Systemet är helt webbaserat och inga klientprogramvaror (program på varje enskild dator) behöver installeras eller underhållas. Den enda löpande kostnaden är en abonnemangsavgift för tjänsten. I abonnemangs-kostnaden ingår backup, uppgradering till nya versioner och support.
Läs mer här >>