Programvaror och tjänster: Informationsförsörjning

Avtalsperiod: 2015-11-10 - 2017-11-30
Förlängningsoption max t.o.m: 2019-11-30

Detta ramavtalsområde är ett av fyra ramavtalsområden inom Programvaror och tjänster 2014.Ramavtalen omfattar programvaror, tjänster och konsulttjänster som i första hand stödjer myndigheters e-förvaltningsarbete. Ramavtalen innehåller tre huvudsakliga områden: kontaktstödjande-, verksamhetsstödjande- och infrastrukturella programvaror och tjänster.

Det går att avropa Formpipes produkter från följande leverantörer:

- CGI Sverige AB

- Chas Visual Management AB

- Knowit AB

- Pulsen AB

- Tieto Sweden AB

Ytterligare information på avropa.se

Programvaror och tjänster: Grundläggande IT

Avtalsperiod: 2015-05-06 - 2017-05-31
Förlängningsoption max t.o.m: 2019-05-31  

Detta ramavtalsområde är ett av fyra ramavtalsområden inom Programvaror och tjänster 2014. Ramavtalsområdet omfattar programvaror och tjänster som i första hand stödjer en it-avdelning avseende arbetet med drift, förvaltning, tillgångshantering och informationssäkerhet.

Det går att avropa Formpipes produkter från följande leverantörer:

- Atea Sverige AB

- Pulsen AB

Ytterligare information på avropa.se

Programvaror och tjänster: Kontorsstöd

Avtalsperiod: 2015-05-06 - 2017-05-31
Förlängningsoption max t.o.m: 2019-05-31

Detta ramavtalsområde är ett av fyra ramavtalsområden inom Programvaror och tjänster 2014. Ramavtalsområdet omfattar programvaror och tjänster som i första hand ger stöd till användaren hos offentlig sektor inom generella kontorsgöromål samt för att skapa statistik och analysera information.

Det går att avropa Formpipes produkter från följande leverantörer:

- Atea Sverige AB

- Pulsen AB

Ytterligare information på avropa.se >>

Förnyad konkurrensutsättning

Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Läs om tillvägagångssätt vid avrop, klicka här

För vidare information om hur ni ska gå tillväga för att enkelt avropa våra produkter, kontakta oss via kontaktuppgifterna längst ned på denna sida.