Formpipes system för bevarande  Long-Term Archive  är godkänt för avrop från SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) ramavtal för e-arkiv.

Avtalet gäller för kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag, drygt 500 är avropsberättigade och Long-Term Archive går att avropa både som produkt och som tjänst.

Hur beställer jag Long-Term Archive?

  • Beställ via era befintliga avtal. Som befintlig kund kan ni i de flesta fall direkt köpa våra produkter som en modul på era befintliga avtal.

  • Beställ via ramavtal.
    a. SKL:s ramavtal för e-arkiv (E-arkiv 2013 löpte ut i september 2017 och nu pågår arbetet med nästa ramavtal - E-arkiv 2016. )
    b. Licensförsörjning 2010
    c. E-förvaltningsstödjande tjänster 2010

 


Läs mer på SKL Kommentus

För vidare information om hur ni ska gå tillväga för att enkelt avropa våra produkter, kontakta oss via kontaktuppgifterna längst ned på denna sida.