Lasernet by Formpipe är en produkt för effektiv informationshantering och används idag av mer än 2 000 företag inom branscher över hela världen. Produkten förenklar och effektiviserar hanteringen av både utgående och inkommande affärsdokument.

Användare kan med snabba resultat sänka sina administrationskostnader genom att skicka största delen av organisationens affärsdokument elektroniskt i en dessutom automatiserad process. Detta minskar både pappers-, toner-, utskrifts- och personalkostnader.

Lasernet möjliggör att leverera affärsdokument i precis det format och layout som önskas. På så vis säkras kommande krav på format, leverans och arkivering av affärsdokument. Lagkrav blir garanterade med Lasernet som har stöd för både EuroSox, Sarbanes Oxley, Basel II redovisningsreglering och diverse lokala lagar och direktiv.

Lasernet organiserar, omvandlar och distribuerar data från olika källor, applikationer och system och är utvecklad att passa organisationer av alla storlekar och slag. Produkten kan på ett enkelt sätt integreras med befintliga IT-applikationer för att underlätta övergången från arbets- och papperskrävande rutiner till elektronisk dokumenthantering. Lasernet är uppbyggd av ett antal olika moduler där kunden själv driftsätter de valda funktioner som passar den in- och utdata som organisationen och dess affärspartners använder.

Organisationens indata och utskrifter fångas upp av Lasernet och görs bl.a. till snygga dokument. I en intelligent process vidarebefordras dessa dokument för distribuerad utskrift eller elektronisk distribution såsom e-post, fax, PDF-A, XML osv.  Användare av Lasernet har förutom minskade administrationskostnader även uppnått en stärkt kvalitet och ökad kontroll över informationsflödet.


Lasernet är SAP-certifierad och erbjuder bl.a. fördelar som:

 • Sänkta kostnaderna för faktura- och affärsdokumenthantering.
 • Förbättrat kassaflödet p.g.a. tidvinsterna i faktureringsprocessen.
 • Framtidssäkrad fakturahantering eftersom Lasernet möter krav och önskemål på elektroniska fakturor, oavsett format.
 • Snabb och enkel implementering.
 • Kräver ingen intern utskriftshantering.
 • Stödjer marknadens samtliga affärssystem.

 

Behov som tillgodoses av Lasernet är bland annat:

 • Skicka elektroniska affärsdokument och därigenom spara kostnader för porto, print och papper samt administration.
 • Med Lasernet uppfylls framtida krav för dokumenthantering som är anpassad för att hantera lagar och regler såsom SOX, EuroSox och Basel II.
 • Låt kundernas behov styra. Lasernet levererar affärsdokument i det format och med den layout som kunderna efterfrågar.
 • Sparar in kostnaden för konsulter som utvecklar och tar fram rapporter från affärs- och
  ekonomisystem. Med Lasernet är det enkelt att designa och underhålla rapporterna själv.
 • Enkel layouthantering. Att göra designförändringar och utforma nya rapporter är en enkel hantering där inga programmeringskunskaper krävs.
 • God funktionalitet för arkivering som organiserar samtliga affärsdokument. Lasernet gör dokumentåtkomsten enkel och sparar därigenom tid att leta efter fysiska dokument.


Exempel på kunder

Exempel på kunder som idag använder produkten Lasernet är bl.a.: Unicef, Ernst & Young, Panasonic, INVITA, Caterpillar, Stockholms hamnar, Transportstyrelsen, NetOnNet, Veolia Transport m.fl.

Mer information och produktblad

Vill du veta mer om vad Lasernet kan göra, eller ladda hem brochyrer om produkten? Klicka här för att läsa mer om Lasernet.