Meetings är en app för digital och automatiserad hantering av kallelser, dokumentation och protokoll till iPad. Meetings by Formpipe är fullt integrerad med våra produkter W3D3 och Platina.

Användarvänlighet

Användarvänliga anteckningsfunktioner och möjligheten att arbeta direkt mot möteshanteringen i befintliga system från Formpipe gör Meetings attraktiv både från användaren och administratörens perspektiv.

Minskade kostnader och ökad säkerhet

Med hjälp av Meetings kan ni minska era kostnader relaterade till papperskonsumtion, porto och eventuella bud samtidigt som ni ökar säkerheten kring hantering av mötesdokumentation och anteckningar. En kommunpolitiker hanterar varje år väldigt stora mängder papper i sitt förberedande arbete för styrelser och nämnder. Med Meetings frigörs tid som annars skulle gå åt till att skicka papper fram och tillbaka.

Säkerhet

Meetings by Formpipe som applikation lever upp till Datainspektionens checklista för behandling av personuppgifter i mobila enheter. Det innebär bland annat  krypterad filöverföring, att dokument med känslig information raderas automatiskt  efter nedladdning och möjlighet till inloggning med stark autentisering i form av tvåfaktorsinloggning.

Standardfunktioner i Meetings

Kallelser, dokument och dagordning samlat på ett och samma ställe ger ökad överblick. Hämtning av dokument sker direkt mot Platina och W3D3.

Digitala anteckningar

Smarta funktioner för överstrykningar och anteckningar i olika färger och format. Ersätt era gula post-it lappar med digitala noteringar som återfinns snabbt.

Sökfunktionalitet

Undvik att bläddra i pappersmängder efter information. Sök på nyckelord, metadata samt i dokumentens innehåll. På ett intuitivt sätt finner du enkelt relevant information kopplat till aktuella eller tidigare möten.

Dela handling

Genom en enkel knapptryckning kan du dela en handling inklusive noteringar och markeringar och skicka dem vidare via e-post eller annan applikation.