Platina by Formpipe är en modern webbaserad ECM-produkt för effektiv och kvalitetssäkrad hantering av information. Användare av produkten kommer från såväl privat som offentlig sektor, däribland myndigheter, landsting, produktions- och läkemedelsföretag där informationsspårbarhet och strukturella dokumentationsrutiner är av central betydelse. Platina är validerad enligt FDA och i enlighet med rådande ISO-standarder.

Platina levereras med färdiga moduler för t.ex. dokument-, ärende-, diarie- och registerhantering som därtill erbjuder oändliga integrationsmöjligheter.

Läs mer om tillval till Platina här >>

Produkten bygger på senaste teknik från Microsoft och innehåller en rad ECM-revolutionerande nyheter i kombination med marknadens mest fördelaktiga processmotor. Med denna stödjer Platina alla typer av processer som enkelt kan utökas utan att äventyra framtida uppgraderingar tack vare användarvänliga, grafiska och intuitiva verktyg.

Flexibilitet och anpassningsmöjlighet

Platina är en mycket flexibel produkt tack vare dess skalbarhet och möjlighet till kundanpassningar. Platina har inbyggda funktioner som gör det enkelt att skapa verksamhetsspecifika anpassningar via konfigurering istället för programmering.

Eftersom flexibiliteten och anpassningsmöjligheterna i produkten möjliggör långsiktiga lösningar är denna produkt ett kostnadseffektivt val för organisationen. Företag som är verksamma under strikt regulatoriska krav kan med hjälp av Platina trygga en kvalitetssäkring som är av stor betydelse för merparten av Platinas användare. Produkten har för dessa bidragit till en ökad kvalitet och kontroll med en minimerad riskexponering och sänkta administrationskostnader.

Behov som tillgodoses av Platina är bland annat:

 • Effektiviserad informationshantering 
  Mängden elektronisk information ökar ständigt och med det utmaningen att identifiera vilken information som är affärskritisk eller ej. Att ha ordning och reda på informationen och att rätt person har rätt information vid rätt tidpunkt är ett konkurrensmedel som kommer bli allt viktigare i framöver.
 • Spårbarhet och regelkrav
  Hantering av dokument och information behöver i allt högre grad vara tillgänglig för revision och vara genomgångbar för att svara upp mot lagar och regler, exempelvis Sarbanes Oxley Act, ISO-standarder, patientsäkerhetslagar, FDA CFR 21 Part 11 och offentlighetsprincipen. Med Platina säkerställs spårbarhet av den elektroniska informationen med strukturerade arbetsprocesser som utgör grunden för en rättsäker behandling av ärenden. Denna spårbarhet stärker organisationens situation i rättsliga tvister genom ordning och reda i dokumentationen.
 • Arkivering
  Det finns ökade regelkrav på att e-post, pappersdokument och elektroniska dokument ska lagras och klassificeras i ett gemensamt elektroniskt arkiv. Med Platina lagras information och dokument elektroniskt utan möjlighet till borttagning.
 • Samarbete och automatiserade processer
  När information lagras elektroniskt uppstår möjligheter och behov av att automatisera processer. Med Platina följer ett kraftfullt verktyg för att rita upp dessa processer grafiskt och lägga till funktioner för att automatisera processer och lägga till rätt användare och relevanta dokument.

 

Fördelar som uppnås genom att använda processverktyget är bland annat att användaren:

 • Skapar enhetliga processer och ökar de anställdas effektivitet.
 • Optimerar organisationen genom att ta ut rapporter och analysera processer i realtid.
 • Minskar risker genom att införa standardprocedurer och policies i processerna.
 • Får full spårbarhet i alla steg.
 • Kvalitetssäkrar arbetsprocesser.

 

Exempel på kunder

Kunder som idag använder produkten Platina är: Stockholms stad, Malmö stad, Lidköpings kommun, Skellefteåkraft, Stockholmshem, Region Örebro län, VINNOVA, Skatteverket m.fl.