Arkivexport för Platina

Modulen plockar ut diarieförda ärenden och handlingar ur systemet, för enkel leverans till ett e-arkiv.

Ladda ned produktblad

Platina Office Addin

Webb-baserade system innebär ofta att användarna måste ladda ner filer till sin dator för att kunna ändra i dem och därefter ladda upp de uppdaterade filerna till systemet igen för att komplettera den ursprungliga informationen. Med Platina Office Addin undkommer man denna process genom att filen man vill arbeta med öppnas direkt i rätt program. När dokumentet är uppdaterat sparas och uppdateras filen direkt i Platina, utan omvägar.
Ladda ned produktblad

Document Converter för Platina

Formpipe har utvecklat Document Converter, en heltäckande modul för att konvertera filer från ett stort antal filformat till PDF - kanske det mest spridda formatet när det gäller publicering, lagring och arkivering. Genom att komplettera Platina med Document Converter låser ni automatiskt upp många möjligheter med er befintliga installation. Ni kan enkelt konvertera en enskild fil eller skapa en samlings-PDF av handlingar under ett diariefört ärende. Ni får också möjligheter att automatisera konverteringen, exempelvis automatisk PDF-konvertering vid diarieföring av handlingar.

Federerad Autentisering

Med Federerad Autentisering by Formpipecentraliseras identitetshanteringen vilket förenklarinloggningen för användarna samtidigtsom säkerheten höjs ytterligare.

Ladda ned produktblad

Signeringsportalen

Signeringsportalen gör det möjligt för politiker och tjänstemän som inte använder ert ärendehanteringssystem att signera dokument i ärendehanteringssystemet som till exempel mötesprotokoll eller avtal som kräver underskrift av en eller flera personer.

Ladda ned produktblad

Platina Process Server

Med Platina Process Server kan processer visualiseras, automatiseras och analyseras på ett integrerat sätt som tidigare inte varit möjligt.
Ladda ned produktblad

Platina Registerhantering

Platina Registerhantering gör det möjligt att hantera, skapa, importera och synkronisera alla typer av objekt och register samt till dessa hantera valfri xml-baserad metadatauppsättning.
Ladda ned produktblad

Meetings Plus

Det finns förväntningar på kommuner och landsting från medborgarna, om ökad närhet till de förtroendevalda. Genom Formipes produkt för möteshantering ökar insynen i kommunens eller regionens politik. Med Meetings Plus blir det enklare för medborgaren att följa med i politiken genom ett användarvänligt och lättillgängligt gränssnitt. Förtroendevalda och mötesadministratörer får å sin sida effektiva verktyg för mötes- och beslutsprocessen hela vägen från möteskallelse till beslut.

Läs mer om Meetings Plus