Arkivexport för Platina

Modulen plockar ut rådata ur Platina och omvandlar sedan denna till läsbar data genom att strukturera och spara detta i färdiga exportpaket. Modulen fungerar lika bra vid förberedelse för överföring till ett mellanarkiv, som till ett slutarkiv.

Platina Office Addin

Webb-baserade system innebär ofta att användarna måste ladda ner filer till sin dator för att kunna ändra i dem och därefter ladda upp de uppdaterade filerna till systemet igen för att komplettera den ursprungliga informationen. Med Platina Office Addin undkommer man denna process genom att filen man vill arbeta med öppnas direkt i rätt program. När dokumentet är uppdaterat sparas och uppdateras filen direkt i Platina, utan omvägar.
Ladda ned produktblad

Document Converter för Platina

Formpipe har utvecklat Document Converter, en heltäckande modul för att konvertera filer från ett stort antal filformat till PDF - kanske det mest spridda formatet när det gäller publicering, lagring och arkivering. Genom att komplettera Platina med Document Converter låser ni automatiskt upp många möjligheter med er befintliga installation. Ni kan enkelt konvertera en enskild fil eller skapa en samlings-PDF av handlingar under ett diariefört ärende. Ni får också möjligheter att automatisera konverteringen, exempelvis automatisk PDF-konvertering vid diarieföring av handlingar.

Platina Process Server

Med Platina Process Server kan processer visualiseras, automatiseras och analyseras på ett integrerat sätt som tidigare inte varit möjligt.
Ladda ned produktblad

Platina Registerhantering

Platina Registerhantering gör det möjligt att hantera, skapa, importera och synkronisera alla typer av objekt och register samt till dessa hantera valfri xml-baserad metadatauppsättning.
Ladda ned produktblad

Platina SharePoint integration

Många företag och myndigheter använder SharePoint som sin intranätlösning med funktionalitet för informationsdelning och samarbetsytor. Formpipe har utvecklat en integration och stöd mot SharePoint som innebär att användarna kan få ut maximal nytta av både ärende- och dokumenthantering samt publicering och samarbetsytor.
Ladda ned produktblad

Meetings Plus

Det finns förväntningar på kommuner och landsting från medborgarna, om ökad närhet till de förtroendevalda. Genom Formipes produkt för möteshantering ökar insynen i kommunens eller regionens politik. Med Meetings Plus blir det enklare för medborgaren att följa med i politiken genom ett användarvänligt och lättillgängligt gränssnitt. Förtroendevalda och mötesadministratörer får å sin sida effektiva verktyg för mötes- och beslutsprocessen hela vägen från möteskallelse till beslut.

Läs mer om Meetings Plus