Portal by Formpipe är det toppmoderna, standardiserade publiceringsverktyget som gör det enkelt att bygga egna, mobila lösningar med integration mot Formpipes ärendehanteringsprodukter för e-förvaltning.

Med Portal skapas enkelt en tvåvägskommunikation mellan medborgare och förvaltning, direkt kopplad mot aktuella ärenden och handlingar. Det går att skapa allt från enklare e-tjänster till kvalificerad kommunikation med samarbetsytor och identifiering via e-legitimation.

Effektiv tvåvägskommunikation mellan medborgare och myndighet

Idag förväntar sig fler och fler att kunna utföra diverse ärenden själva via sin dator eller mobiltelefon, var som helst och när som helst på dygnet. Med Portal får du ett smidigt verktyg för att skapa e-tjänster som gör det lättare att samverka och interagera med medborgare och medarbetare, då tillgängligheten och mobiliteten blir större.

Portal utökar möjligheterna med dokument- och ärendehanteringssystemet

Genom att använda Portal på din befintliga hemsida eller intranät blir kopplingen till Platina, W3D3, eller till någon av Formpipes andra dokument- och ärendehanteringsprodukter, enklare och smidigare och många rutinärenden kan helt och hållet automatiseras. Informationen som skickas in hamnar nämligen direkt i dokument- och ärendehanteringssystemet. Detta gör det mycket enkelt att diarieföra jobbansökningar, hantera felanmälningar eller att hantera rapporter från medarbetare i organisationen, för att nämna några exempel på användningsområden för Portal.

Fördelar med Portal

  • Myndigheten eller organisationen blir mer lättillgänglig och öppen
  • Sparar tid och pengar då medborgarna själva kan utföra många ärenden
  • Effektivare förvaltning då vissa arbetsuppgifter försvinner eller går snabbare att utföra
  • Snabbare ärendehantering då kommunikationen kan ske helt elektroniskt
  • Informationen blir lättillgänglig