Det är kritiskt för alla organisationer att skydda och att säkerställa data av hög kvalitet, inte minst kring känsliga personuppgifter.

Möjligheten att få en inblick i data och fatta välgrundade beslut baserade på kunskap är en unik möjlighet som inte bör förbises. Quality Control by Formpipe ger kontroll över datakvaliteten och ger er möjlighet att enkelt rätta till avvikelser i data.

Kan integreras med valfritt system

Quality Control är en integrerbar modul till era plattformar, system och databaser. Som administratör sätter ni på egen hand regler som styr analysen av en önskad mängd data från valfritt källsystem eller databas. Reglerna kan enkelt anpassas och utvidgas för att möta er organisations behov. Analysen presenteras i en överskådlig vy och erbjuder åtgärder för att rätta kritiska fel.

Quality Control ger en inblick i tillståndet för den aktuella datakvaliteten för organisationen, och tillåter er att fatta välgrundade beslut baserade på fakta.

Flexibel och användarnära

Quality Control är ett verktyg för att säkra och övervaka data för att proaktivt kunna arbeta med datakvalitet. Quality Control innefattar också ett avancerat rapporteringsverktyg, allt i ett användarnära gränssnitt. Quality Control kan integreras mot flera datakällor och system. Genom möjligheten att konfigurera regelsättningen för kontroll av data matchas varje enskild organisations behov och kan enkelt anpassas till nya arbetsprocesser eller förändrad lagstiftning.

Quality Control ger er:

Stöd för handläggare

  • Aviseringar om kritiska data.
  • Förbättrad tillförlitlighet och kvalitet genom att ni enkelt kan korrigera data.
  • Kvalitetssäkrat arbetsflöde genom kopplade rekommendationer och guidlines.


Stöd för ledningen

  • Översikt över organisationens datakvalitet.
  • Varningar när kritiska förhållanden inte åtgärdats genom ett aviseringsverktyg.


Stöd för organisationen

  • Kontinuitet genom enhetligt uppsatta regler som följer organisationens processer.
  • Flexibilitet genom konfigurerbar regelsättning för att möta nya arbetsprocesser eller förändrad lagstiftning.