Form To Form Builder är en applikation som tillhandahåller ett flexibelt sätt att knyta web formulär mot ärenden och handlingar i ECM-systemen Platina eller W3D3.

Många användare av dokument- och ärendehanteringssystem vill kunna samla in information från interna- och externa källor via webbformulär. Det kan t.ex. handla om jobbansökningar, anmälningar, bokningar eller klagomål.

Med produkten Form To Form Builder får man ett verktyg där man mycket enkelt kan mappa informationen i formuläret mot motsvarande information i Platina eller W3D3. När en användare sedan skickar in data via formuläret skapas t.ex. en handling per automatik i systemet, med all information på rätt ställe. Applikationen hanterar såväl systemens standardfält som de extra fält som den egna organisationen eventuellt har lagt till. Det är även möjligt att skapa en PDF av informationen i formuläret och bifoga den till handlingen som skapas.

Läs mer om Form To Form Builder i produktbladet nedan.