Platina Avtal är produkten som hanterar all information kring ett avtal hos en myndighet, en kommun eller ett företag. I produkten lagras det fysiska dokumentet tillsammans med registrerad metadata som hör till avtalet såsom motpart, avtalstyp, avtalslängd, avtalskonstruktion och avtalsdatum.

Modulen stödjer även upphandlingsprocessen med förfrågningsunderlag, anbud och kommunikation med kunder eller leverantörer. Platinas funktioner för versionshantering gör det möjligt att hålla en god ordning på dokument i olika utkast samt slutlig version.

Med hjälp av en avancerad sökfunktion och ett flexibelt behörighetssystem säkerställs enkel åtkomst till all information rörande avtal för aktuella medarbetare. Påminnelsehanteringen gör att man som avtalsansvarig bl.a. kan hålla reda på när avtal löper ut, när det är dags att omförhandla ett avtal eller när det är dags att säga upp ett avtal. I en organisation med stora mängder avtal är detta en ovärderlig hjälp och ett effektivt sätt att kvalitetssäkra hela avtalsprocessen.
 
Genom koppling till modulen för ärendeprocesser (för ett avtal) kan man enkelt följa var i processen en avtalsförhandling befinner sig och vem som ansvarar för vilken del i den processen.
 
I produkten finns möjlighet att exportera och importera information rörande avtal till och från intilliggande verksamhetssystem.

Läs mer om Platina Avtal i produktbladet nedan.