E-tjänster integrerade med W3D3

Det är viktigt för offentliga organisationer att kunna erbjuda e-tjänster och därigenom erbjuda medborgare att kommunicera med organisationen via internet på ett sätt som är rationellt och effektivt.

Tjänster som stöder utvecklingen mot en e-förvaltning

Medborgartjänster tillhandahåller en färdig lösning för att möjliggöra en snabb etablering av e-tjänster och Mina sidor. Tjänsten säljs som en molntjänst vilket innebär att startsträckan är väldigt kort och det kräver inga kostnader för inköp eller installation av egen programvara eller hårdvara.

Lösningen erbjuder bland annat:

  • Möjlighet till egen grafiska profil.
  • Dynamiska tjänster som konfigureras per kund.
  • Övervakning och förvaltning av aktörer som är experter på systemförvaltning.
  • Hög tillgänglighet, något som krävs för en molntjänst som nyttjas dygnet runt.
  • Hög säkerhet för hur informationen lagras och skickas mellan system
  • Åtkomst med e-legitimation.

Integrationen med W3D3 innebär att:

  • Alla e-tjänster automatiskt skapar ett ärende med tillhörande handlingar.
  • Status för specifika ärenden kommuniceras via Mina Sidor.
  • Meddelanden associerade med ett ärende kan skickas mellan kund och handläggare i båda riktningarna.
  • Medborgare med förtroendeuppdrag kan via denna webbaserade tjänst få tillgång till relevanta möten samt dess handlingar.

 

Lösningen är integrerad med Skatteverket och Bolagsverket vilket innebär hög kvalitet på inkomna ärenden då dessa baseras på korrekta uppgifter.

Läs mer om E-tjänster integrerade med W3D3 i produktbladet nedan.