Platina Arkivredovisning är en modul till Platina där kunden kan hantera de uppgifter som utgör arkivredovisningen, behörighetsstyra och tillgängliggöra dessa.

Med ingående rapporter kan kunden få uppgifterna i arkivredovisningen presenterade som:

  • Arkivbeskrivning
  • Klassificeringsstruktur med processbeskrivningar
  • Dokumenthanteringsplan/hanteringsanvisningar
  • Arkivförteckning med möjlighet till etikettutskrift.

 

Läs mer om Platina Arkivredovsining i produktbladet nedan.