Platina Portal är en applikation som tillhandahåller flexibla och användarvänliga webbgränssnitt för att skapa olika typer av e-tjänster.

Portalen är helt integrerad med Platina by Forpipe, är åtkomlig från Internet och stödjer de vanligaste webbläsarna på marknaden.

Platina Portal ger användaren tillgång till följande funktioner:

  • Skapa nya ansökningar utifrån de formulär som finns tillgängliga
  • Följa sina pågående ärenden
  • Titta på tidigare ärenden som är avslutade
  • Ändra sina kontaktuppgifter

Användaren kan när som helst spara den delvis ifyllda information i t.ex. en ansökan, för att fortsätta vid ett senare tillfälle. När användaren är klar med ansökan skapas ett ärende och en handling kommer upp i Platina med uppgifterna användaren lämnat.

I Platina Portal finns det möjlighet för administratören att skapa och lägga upp olika mallar för ansökningar och formulär. Genom det medföljande formulärverktyget kan man enkelt konfigurera innehållet i en ansökningsmall.

Platina Portal har språkstöd och levereras med stöd för Svenska och Engelska. Vid behov kan Platina Portal utökas med stöd för ytterligare språk.

Läs mer om Platina Portal i produktbladet nedan.