Platina Smarta Sökmappar är en modul som ger enkel och snabb överblick och tillgång till grupperingar av Platinaobjekt, exempelvis ärenden, handlingar eller dokument. Platinaobjekten visas som listningar under specifika mappar i Platina.

Det finns ett behov av att enkelt kunna hitta grupperingar av information i Platina, det här hjälper Platina Smarta Sökmappar till med. Platina Smarta Sökmappar kan konfigureras till att möjliggöra sökning med hjälp av olika sökparametrar t.ex. listor, checkrutor och textfält.

Genom att visa resultatet i en lista som är siduppbygd så ökar Platina Smarta Sökmappar tillgängligheten för att snabbt komma åt ärenden, handlingar och dokument. Den möjliggör också masshantering för objekten. Flera aktiviter kan utföras på samma gång, allt efter hur modulen är konfigurerad.

Platina Smarta Sökmappar kan även användas för att skapa enklare summeringsrapporter. Exempelvis för att visa antalet öppna ärenden per handläggare.

Läs mer om Platina Smarta Sökmappar i produktbladet nedan.