Platina Web Publisher är en modul som på ett enkelt sätt möjliggör publicering av dokument i Platina på ert Intranät eller på Internet. En användare kan då läsa dokument som finns i Platinas dokumentarkiv utan att behöva logga in i Platina.

Dokument som är lagrade i Platina publiceras enkelt på Intranät eller Internet. Genom Platinas administratörsgränssnitt så skapar man arbetsytor och styr vilken användare som har rätt att publicera dokument. Arbetsytan kan enkelt skyddas med lösenord för att begränsa tillgången till publicerade dokument.

Dokumentkortet i Platina har en flik för webbpublicering där det anges i vilken extern arbetsyta som dokumentet skall publiceras.  Arbetsytorna är webbsidor som enkelt läggs in i ett befintligt Intranät eller på Internet. På sidan visas vilka arbetsytor, tillsammans med katalogstruktur, som finns tillgängliga. Användaren kan navigera i katalogstrukturen och både öppna dokumenten och se metadata som är publicerad.

Läs mer om Platina Web Publisher i produktbladet nedan.