W3D3 är en stabil och kraftfull ECM-produkt för informationshantering och effektiva e-tjänster. Produkten har en omfattande kundbas med tusentals användare som drar nytta av W3D3 som både standardlösning och för specifika lösningsändamål.

Med W3D3 skapas ordning och reda bland dokument, ärenden och handlingar och medvetandegör för hela kundens organisation vilken information som är aktuell, var den finns, hur den nås och vilka som äger åtkomst till informationen.

Idag använder sig kommuner, myndigheter och universitet av W3D3 för bland annat effektiv diarieföring, ärendehantering, dokumenthantering och e-arkivering. En paketerad utformning effektiviserar införandeprojektet och till W3D3 erbjuds ett brett spektrum av funktionella moduler som exempelvis mötes- och beslutshantering, ledarmotspublicering och Microsoft Office Addin för att nämna några.

Läs mer om moduler till W3D3 här >>

Stabil produkt med intiutivt gränssnitt

W3D3 är en stabil produkt som ständigt utvecklas genom årliga releaser. Detta medför att kostnader för annars krävande och dyra investeringar minimeras. I W3D3 arbetar man i ett användarvänligt webbgränssnitt, anpassat för olika roller. Det gör arbetet i W3D3 intuitivt och lätt att ta till sig, samtidigt som webblösningen gör att man slipper dyra och svåra klientinstallationer.

Behov som tillgodoses av W3D3 är bland annat:

 • Spårbarhet.
  Hantering av dokument och information behöver i allt högre grad vara tillgänglig för revision och genomgång för att svara upp mot lagar och regler. Spårbar elektronisk information och strukturerade arbetsprocesser utgör grunden för en rättssäker behandling av ärenden. Spårbarhet stärker organisationens situation i rättsliga tvister genom ordning och reda i dokumentationen. Med W3D3 uppnås spårbarhet och säkerhet som svarar upp mot de krav som ställs i lagar och regler.
 • E-tjänster och krav på tillgänglighet.
  W3D3 är ett IT-stöd för de identifierade behov som finns inom ramen för regeringens uppdrag avseende e-förvaltning: Att öka användbarheten och tillgängligheten av tjänster i det offentliga Sverige, effektivisera ärendehanteringen, effektivisera den interna administrationen och ge medarbetarna ett bra verksamhetsstöd. Genom de goda integrationsmöjligheter som finns i produkten kan e-tjänster skapas med W3D3 som grund. Exempel på e-tjänster som används idag är ansökningsprocesser, kontraktshantering, e-rekrytering och publicering av diarium. Med behörighetsstyrd tillgänglighet för hela verksamhetens dokument, ärenden och processer bidrar W3D3 till kortare ledtider och effektivare informationsspridning.
 • Arkivering.
  Det finns ökade regelkrav på att e-post, pappersdokument och elektroniska dokument ska lagras och klassificeras i ett gemensamt elektronisk arkiv. Med W3D3 lagras information och dokument elektroniskt utan möjlighet till borttagning. För överföring till beständig elektronisk förvaring finns en färdig koppling till Formpipes produkt, Long-Term Archive.
 • Ökad service med mindre resurser.
  Av behovet att effektivisera service mot kunder och medborgare krävs kvalitativa IT-stöd som automatiserar rutinärenden och effektiviserar arbetsprocesser.

Exempel på kunder

Kunder som idag använder W3D3 är: Huddinge kommun, Lunds Universitet, Transportstyrelsen, Kulturrådet, Västerås stad, m.fl.


Tredjepartslösningar

Våra certifierade partners erbjuder flertalet moduler och lösningar som bygger på W3D3. Klicka här för att läsa mer om dessa tredjepartslösningar.