Till W3D3 erbjuds ett brett spektrum av funktionella moduler som exempelvis mötes- och beslutshantering, ledamotspublicering, Office Addin, Searchport m.fl.

Arkivexport

Modulen plockar ut rådata ur W3D3 och omvandlar sedan denna till läsbar data genom att strukturera och konvertera filer och spara allt detta i färdiga exportpaket. Modulen fungerar lika bra vid förberedelse för överföring till ett mellanarkiv, som till ett slutarkiv. Inbyggt stöd finns självkalrt för export till Long-Term Archive.
Ladda ned produktblad

 

Meetings Plus

Meetings Plus är en modul för digital och automatiserad hantering av kallelser, dokumentation och protokoll. Användarvänliga anteckningsfunktioner och möjligheten att arbeta direkt mot möteshanteringen i W3D3 gör Meetings Plus till ett effektivt verktyg.

Meetings Plus finns som app (iPad-, Android- och Windows 10-surfplattor) samt webbapplikation, både för förtroendevalda och för medborgare. För medborgare finns exempelvis funktioner för att prenumerera på information från olika nämnder eller bevakning av sökord – med automatisk notifiering via e-post när nya kallelser, dokument eller valda sökord publiceras.
Läs mer >>

 

Office Addin

Webb-baserade system innebär ofta att användarna måste ladda ner filer till sin dator för att ändra i dem, och sedan ladda upp de ändrade filerna på nytt till systemet för att uppdatera den ursprungliga filen. Det kan upplevas som både tidsödande och krångligt. Med Office Addin för W3D3 öppnas filen som du vill arbeta med direkt i rätt program. När man gjort sina ändringar och sparar, uppdateras den direkt i W3D3, utan omvägar.
Läs mer >>

Signeringsportalen

Signeringsportalen gör det möjligt för politiker och tjänstemän som inte använder ert ärendehanteringssystem att signera dokument i ärendehanteringssystemet som till exempel mötesprotokoll eller avtal som kräver underskrift av en eller flerapersoner.
Läs mer >>

Quality Control

Quality Control är ett verktyg för att säkra och övervaka data för att proaktivt kunna arbeta med datakvalitet. Quality Control innefattar också ett avancerat rapporteringsverktyg, allt i ett användarnära gränssnitt. Quality Control kan integreras mot flera datakällor och system. Genom möjligheten att konfigurera regelsättning för kontroll av data matchas varje enskild organisations behov och kan enkelt anpassas till nya arbetsprocesser eller förändrad lagstiftning.
Läs mer >>

 

Ledamotspublicering

Ledamotspublicering för W3D3 är ett verktyg för att göra  förtroendemannaregister eller motsvarande förteckning åtkomligt via internet. Det kan konfigureras för att enbart fokusera på aktuella uppdrag, eller för att även göra det möjligt att på ett enkelt sätt kunna se vilka personer som suttit i ett beslutande organ vid en viss historisk tidpunkt.
Läs mer >>

 

Document Converter

Document Converter för W3D3 är en heltäckande modul för att konvertera filer från ett stort antal filformat till PDF. Genom att komplettera W3D3 med Document Converter öppnas många möjligheter upp med den befintliga installationen.
Läs mer >>

 

Searchport

Med Searchport för W3D3 öppnas möjligheten att på ett snabbt och säkert sätt erbjuda information via en sökportal på intranätet eller på internet. 
Läs mer >>

 

Katalogsynk

Katalogsynk för W3D3 är en servertjänst för att synkronisera användares metadata mellan en katalogtjänst och W3D3. Fördelen med Katalogsynk är att användaren inte behöver logga in flera gånger. Tjänsten skapar och underhåller användare och deras roller i W3D3 utifrån katalogtjänsten och kan därmed se till att uppgifter som t.ex. namn och e-postadress alltid är uppdaterade i W3D3.
Läs mer >>

 

XML Archiver

Elektronisk arkivering blir allt viktigare både för att följa lagkrav och för att arbeta effektivt med informationshantering. Det finns behov av verktyg för att ta ut information för långtidsarkivering i elektroniska arkiv av dokument, ärenden och handlingar. XML Archiver för W3D3 är en modul som gör det möjligt att exportera ut hela informationsstruktur i W3D3 till XML för långtidslagring.
Läs mer >>

 

File Scanner

File Scanner för W3D3 är en modul för automatiserad registrering av handlingar, t.ex. från en skannerlösning som kan skapa XML-filer.
Läs mer >>

 

Terminator

Terminator används för att gallra utvald information och filer ur W3D3. Användaren kan välja om gallringen ska gälla ärenden, handlingar och/eller dess filer samt om informationen/posterna ska tas bort helt eller bara ändras.
Läs mer >>


Testserver

Att ha en licensierad testserver är något som vi starkt rekommenderar. Genom att ha en licensierad testserver kan uppgraderingar och anpassningar testas i lugn och ro utan att riskera driftstörningar.
Läs mer >>


Annan användning än standardmoduler

W3D3 och dess moduler kopplas samman via det väldefinierade API som finns utvecklat till systemet. Detta API är också möjligt att nyttja för integrationer med andra lösningar och system, och på så sätt göra information från W3D3 tillgängligt för användare utanför systemet. För denna typ av användande licenserar vi kopplingen och användandet av vårt API utifrån typ av lösning och antalet användare i den integrerade lösningen.