Har du brug for at komme i kontakt med os?

Formpipe Software A/S
Lautrupvang 1
2750 Ballerup
DK - Denmark

+45 33 25 65 55
info.dk@formpipe.com

CVR-nummer: 29177015

 

Salg

salg.dk@formpipe.com


HR

hr.dk@formpipe.com


Support

support.dk@formpipe.com

Presse & Kommunikation

Louise Winther Høybye
+45 72 20 80 60
Louise.winther@hotmail.com

Vi digitaliserer fondsarbejdet

Har I behov for en transparent og synergiskabende platform til at håndtere hele processen fra ansøgning og bevilling?

DIGITALISERING

Fremtiden er digital

Fonde og fondslignende foreninger i Danmark bevilligede i 2017 over 17 mia. kr. til almennyttige formål. Antallet af ansøgninger til fonde er stigende og i 2017 blev der givet mere en 87.000 bevillinger til projekter over hele landet.

Den digitale udvikling er accelereret og flere fonde følger den tendens. Behovene for transparens og GDPR-compliant håndtering af informationer er essentiel for at navigere i det stigende antal ansøgninger, som fondene modtager. For at udløse fondens fulde potentiale i forhold til en bevillingsproces kræver det synergi mellem ansøger og fondens medarbejdere. Denne synergi, som spænder fra en simpel til en kompleks løsning, kan Formpipes Fondsadministrationssystem (FAS) skabe.

FAS understøtter den komplette proces fra ansøgning til udbetaling

Ansøgningsprocessen ved fondene er over de senere år gået fra brevform til PDF-skabeloner sendt i e-mails. Vi tager skridtet videre og tilbyder en fuld digitaliseret løsning.

FAS er en fleksibel standardplatform, der let kan konfigureres og tilpasses jeres individuelle ønsker til administration for at understøtte netop jeres formål. Ansøgningsportalen tilpasses og integreres til jeres hjemmeside, hvorfra den kan tilgås fra alle mobile platforme.

Vi tror på, at en effektivisering af hele processen fra ansøgning til bevilling må frigøre ressourcer til at fokusere på fondens formål.

 

SYNERGI
TRANSPARENS

Den teknologiske frontløber, der differentierer sig på den komplette økonomistyring

Vi har udviklet en ansøgningsportal, som er nem at tilgå for ansøger på fondens hjemmeside. Al kommunikation foregår via portalen. Vi sikrer en smidig viderebehandling af ansøgninger og der sikres en effektiv validering. GDPR understøttes i hele processen.

FAS understøtter jeres individelle behov for bl.a. løbende økonomisk opfølgning, effektmålinger og ledelsesrapportering. Et målrettet beslutningsmateriale samles i et bestyrelsesmodul og giver en effektiv og ressourcebesparende proces for jeres bestyrelse.

SYNERGI

Det her får du - og mere til

FAS understøtter fondenes behov. Du får en veludviklet og velafprøvet løsning, som let kan tilpasses din fonds individuelle behov for effektiv understøttelse af processer, arbejdsgange og behov. 

Mange fonde får understøttet deres behov med vores grundmodul. Grundmodulet dækker over det fulde bevillingsforløb. For ansøgeren er nøgleordene enkelthed og overblik - for fondens medarbejdere skal dette suppleres med effektivitet og fleksibilitet. Tilsammen får I en transparent platform med høj sikkerhed, som skaber synergi i det samlede fondsarbejde. 

Som standard indeholder FAS en række integrationer, som du kan få overblik over til højre.

 

Klik her og læs mere