Har du brug for at komme i kontakt med os?

Formpipe Software A/S
Lautrupvang 1
2750 Ballerup
DK - Denmark

+45 33 25 65 55
info.dk@formpipe.com

CVR-nummer: 29177015

 

Salg

salg.dk@formpipe.com


HR

hr.dk@formpipe.com


Support

support.dk@formpipe.com

Presse & Kommunikation

Louise Winther Høybye
+45 72 20 80 60
Louise.winther@hotmail.com

Klar til at høste værdien af forretningsparate data?

Forestil dig en verden hvor dine data er af så høj kvalitet, at du blindt og automatisk kan dele dem på tværs af systemer, til kunder, borgere og andre organisationer.

DATA ER FREMTIDEN

Data er fremtidens vigtigste valuta

Data er det nye aktiv i fremtidens digitale samfund. Den måde vi udnytter data på, kan virkelig gøre en forskel. Det gælder inden for en organisation, mellem enheder og det gælder i interaktionen mellem en kunde/borger og en offentlig eller privat virksomhed.

Uden den rette styring og kontrol er data et problem - ikke mindst på grund af stigende datamængder, kompleksitet i it-infrastruktur samt øgede compliance-krav. Med styring og kontrol giver forretningsparate data hidtil uopnåelige muligheder - for at bruge den digitale viden til at skabe værdi for medarbejdere, kunder, borgere og samfundet.

Forestil dig...

...at du kan stole på dine data, og at du ved med sikkerhed, at du ikke har fejlagtige og mangelfulde data.

Forestil dig at du kan træffe bedre beslutninger på et grundlag du ved er korrekt, og fornøjelsen ved effektivt at kunne sende data videre til næste led i kæden.

Potentialet er større end du tror

De digitale fodaftryk i organisationens mange it-systemer rummer vilde perspektiver og fantastiske gevinstmuligheder. Muligheder, som for blot få år siden var ganske utænkelige og uopnåelige. Den offentlige sektor undergår i disse år en digital revolution. Fællesoffentlig digitalisering, rammearkitektur og datadeling skal sikre, at de rette medarbejdere, borgere og hele samfundet kan få bestemte oplysninger på rette tid og sted. Data flyder snart frit imellem systemer – automatisk og når modtageren ønsker det.

Der er bare et hår i suppen. En udfordring, som kan spænde gevaldigt ben for alle de nye muligheder og krav. Datakvaliteten i langt de fleste større administrative løsninger er ganske enkelt ikke god nok. Og så falder det hele til jorden uden vi får høstet de store gevinster af de nye løsningers vidtrækkende muligheder. Udfordringen er banal men vidtrækkende nok til at sætte en kæp i hjulet på udviklingen. Problemstillingen kan sammenlignes med at hente varer i et byggemarked…

GEVINSTER
HVORFOR?

En tur i byggemarkedet

Du er på udkig efter noget vægmaling og opsøger derfor afdelingen for malervarer i dit lokale byggemarked. Hylden med vægmaling er tom. Ved et tilfælde opdager du, at malingen er placeret på hylden for skruer. Der har den stået i noget tid, og sidste salgsdato er overskredet for længst. Du vælger derfor at opgive projektet.

Situationen med malingen kan lige så vel være oplysninger om en borger eller kundes sag. Hvis en sag er placeret på den forkerte ’hylde’, så kan den ganske enkelt ikke bruges aktivt. Hvis en sag har et misvisende emne, journalkode eller sikkerhedsgruppe kan det være meget vanskeligt at genfinde oplysningerne og aktivere dem i anden sammenhæng. På samme måde kan der også skabes tvivl om autencitet, sikkerhed og lignende. Når oplysninger er misvisende, fejlbehæftede eller på anden måde fejlplaceret bliver en digital informationsdeling vanskelig.

En ting er, at sagsbehandleren med lidt stædighed og erfaring, kan identificere sagen og de indeholdte oplysninger. Noget ganske andet er, hvis processen skal håndteres digitalt og oplysningerne stilles til rådighed for andre systemer automatisk. Tænk blot på SAPA, som fremover skal hente informationer i ESDH-systemer ud fra oplysninger om emnesystematikken. Hvis sager og dokumenter er journaliseret uden tilstrækkelig hensyntagen til korrekte emner, bliver det så godt som umuligt at identificere det rette indhold.

Forestil dig...

...at du kan få konkrete, handlingsorienterede anbefalinger til hvordan du og dine kolleger kan udnytte jeres it-systemer bedre.

Forestil dig at du kan se ’hvor god du er’ i forhold til andre afdelinger og organisationer og at du via et fælles forum kan trække på andres tips og tricks til arbejdet med datakvalitet.

FORRETNINGSPARATE DATA

Har du tillid til dine data?

I Formpipe interesserer vi os for, at data er forretningsparate, og vi hjælper vores kunder med lige netop dét. Forretningsparate data er data som vi med sikkerhed kan stole på. Som vi med sindsro kan betragte som et aktiv, ikke en risiko. Som vi effektivt kan benytte i vores beslutningsprocesser og som vi kan udveksle med andre, i tillid til at næste led i kæden kan skabe værdi af data, uden forsinkende og fordyrende opmærkning eller forbedring.

I Formpipe er vi også optaget af, om samfundet får den rette udnyttelse af de mange it-systemer, som vores velfærd er så utrolig afhængige af. Forretningsparate date er hele forudsætningen for at skabe nytteværdi – for organisationerne, for borgerne, for samfundet.

Kommer der skrald ind, kommer der også skrald ud. Det gælder også med it. I it-verdenen betyder det helt konkret, at dårlig datakvalitet også giver ringe muligheder for at udnytte løsningerne optimalt, få forretningsindsigt, danne rapporter, automatisere og overføre data mellem systemer. For at udnytte potentialet ved de digitale muligheder og for at automatisere, effektivisere og forenkle, må data være forretningsparate.

Vi har allerede gjort det flere steder!

Vi har givet mange organisationer ro i maven omkring deres daglige arbejde med data. Vi finder de personoplysninger, der er havnet forkerte steder og sikrer effektiv GDPR compliance.

Hør her, hvordan vi har gjort i Hvidovre Kommune.

Klar til at udbytte potentialet i dine it-systemer bedre

I Formpipe har vi udviklet en løsning, der sikrer at data i vores kunders it-systemer er korrekte, af høj kvalitet og forretningsparate. Løsningen sikrer, at data ikke er fejlbehæftet, fejljournaliseret eller placeret på hylden for skruer. Det betyder, at vores kunder bliver hjulpet godt på vej til at høste de digitale gevinster, der ligger lige foran dem.

Kvalitetskontrol er en standard-platform, der hjælper dig til bedre udnyttelse af din organisations it-systemer. Kvalitetskontrol har vist sit potentiale hos adskillige kunder allerede. Løsningen danner fundamentet for at eksempelvis ESDH-systemer let og meningsfuldt kan kobles til SAPA og danner samtidig basis for store effektiviseringsgevinster i brugen af it. Tilmed forhindrer løsningen brud på datasikkerheden i din organisation.

 

Klik her og læs mere

GEVINST