Har du brug for at komme i kontakt med os?

Formpipe Software A/S
Lautrupvang 1
2750 Ballerup
DK - Denmark

+45 33 25 65 55
info.dk@formpipe.com

CVR-nummer: 29177015

 

Presse & Kommunikation

Louise Winther Høybye
+45 72 20 80 60
Louise.winther@formpipe.com

SKI - Effektivt indkøb til det offentlige

Formpipe er udvalgt som leverandør til flere rammeaftaler under Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI).

Hvert år køber den offentlige sektor ind for omkring 300 mia. kr. Der bliver købt alt fra it-systemer og cloud-løsninger til kuglepenne og printere. Uanset, hvad der skal købes er virkeligheden den samme. Nemlig, at jo mere effektivt det offentlige indkøb er, jo flere ressourcer er der til eksempelvis udvikling og fremtidssikring af den offentlige sektors velfærdsydelser. Derfor har SKI og Moderniseringsstyrelsen indgået aftaler med leverandører til det offentlige, for at sikre de bedst mulighed indkøbsmuligheder og –vilkår.

Formpipe er leverandør på forskellige SKI rammeaftaler, der dækker alt fra software til konsulentydelser og cloud-løsninger.

IT-KONSULENTER

SKI 02.17 - It-konsulenter

Med Rammeaftale 02.17 kan alle offentlige organisationer nemt købe konsulenter på timebasis til konkrete opgaver. Du har også mulighed for at anvende rammeaftalen til rådgivningsopgaver, som har direkte tilknytning til de udførende konsulentydelser.

Formpipe kan levere konsulenter under rammeaftalen som en del af konsortiet 4VCRF-konsulenterne.

Læs mere om SKI 02.17.

IT-LØSNINGER

SKI 02.18 - It-løsninger & -projekter

Med Rammeaftale 02.18 kan alle offentlige organisationer købe komplette it-løsninger og -projekter. Det brede sortiment tilbyder software, timebaserede ydelser til udvikling og vedligehold mv.

Det er muligt at indkøbe på rammeaftalen ved enten direkte tildeling eller miniudbud. SKI har udviklet tildelingsværktøjer, hvor du ved hjælp af simple udvælgelser hurtigt kan afgrænse mulige produkter og leverandører, der vil kunne dække dit behov.

Hos Formpipe kan du købe følgende løsninger: Acadre, Platina, Kvalitetskontrol, ATOM, Meetings+, BESTA og TAS.

Læs mere om SKI 02.18

CLOUD

SKI 02.19 - SaaS - Cloud

Med Rammeaftale 02.19 kan alle offentlige organisationer købe standard fagsystemer som Software as a Service (SaaS-applikationer). SaaS-applikationer er fuldt udviklede slutbrugerapplikationer, der leveres som en internet- eller anden databaseret service. De er karakteriseret ved at være ”on-demand services” på abonnementslignende vilkår, hvor ”hosting-delen” foregår hos leverandøren. Servicen ejes, udvikles, vedligeholdes og driftes af leverandøren.

Indkøb på aftalen sker ved Direkte tildeling eller Miniudbud.

Hos Formpipe kan du købe Acadre, Kvalitetskontrol, ATOM, Aflevering til Rigsarkivet og Meetings+ til kommuner på rammeaftalen.

Læs mere om SKI 02.19

KONSULENTER

SKI 17.13 - Managementkonsulentaftaler

Med Rammeaftale 17.13 kan alle offentlige organisationer købe Managementkonsulentydelser til at imødekomme din organisationers behov for øget effektivisering af deres kerne- og støtteprocesser i lyset af den direkte sammenhæng mellem optimering af de interne processer og de finansielle resultater. Delaftalen dækker også over behovet for at afdække, vurdere og vælge udlicitering og ”Offentlig-Privat-Samarbejde”.

Formpipe kan levere konsulenter under denne rammeaftale som en del af konsortiet CONEXUS.

Når du vil købe ind på aftalen, skal du gennemføre et miniudbud blandt alle leverandører på den relevante delaftale.

Læs mere om SKI 17.13 her.

Vil du høre mere om Formpipes SKI-aftaler?

Kim Sørensen
Salgsdirektør

"Jeg glæder mig til at høre fra dig!"