Har du brug for at komme i kontakt med os?

Formpipe Software A/S
Lautrupvang 1
2750 Ballerup
DK - Denmark

+45 33 25 65 55
info.dk@formpipe.com

CVR-nummer: 29177015

 

Presse & Kommunikation

Louise Winther Høybye
+45 72 20 80 60
Louise.winther@formpipe.com

Rammeaftale 02.17

Med Rammeaftale 02.17 kan alle offentlige organisationer nemt købe konsulenter på timebasis til konkrete opgaver. Du har også mulighed for at anvende rammeaftalen til rådgivningsopgaver, som har direkte tilknytning til de udførende konsulentydelser.

Formpipe kan levere konsulenter under rammeaftalen som en del af konsortiet 4VCRF-konsulenterne.

IT-konsulenter

Konsulentydelserne dækker udførende konsulenter til konkrete opgaver i kundens it-miljø - enten i forhold til driften af miljø og infrastruktur (fx vedligehold, opdateringer, systemrettelser og udskiftning samt opdatering af hardware) eller i forhold til nye systemer eller løsninger (fx installation, udvikling og test).

Aftalen giver mulighed for at købe et bredt udvalg af it-konsulenter gennem direkte tildeling via en enkel proces, der tager udgangspunkt i din egen opgavebeskrivelse. SKI har udviklet et intuitivt tildelingsværktøj, som gør tildelingsprocessen nem og overskuelig.

Formpipe og 4VCRF-konsulenterne kan tilbyde konsulentydelser inden for følgende 13 ydelsesområder:

Obligatoriske ydelsesområder:

 • Projekt- og programledelse
 • Databehandling
 • Infrastruktur og hardware
 • Test
 • Udvikling af ny funktionalitet
 • Tilpasning af eksisterende it-systemer
 • It-systemdrift

Valgfrie ydelsesområder:

 • It-relaterede strategier
 • Forretningsbehov, business case og gevinstrealisering
 • It-udbud
 • It-sikkerhed, business continuity og it-compliance
 • It-arkitektur
 • It-governance


Hvis du ønsker at købe nogle af disse ydelser, så skal du starte med at opgøre dit behov i form af en opgavebeskrivelse og finde de relevante leverandører via SKI’s tildelingsværktøj.

Tildelingsværktøjet hjælper med at evaluere de forskellige leverandører i forhold til dit behov.

KONSULENTER

Vil du vide mere om SKI 02.17?

Kim Sørensen
Salgsdirektør

"Jeg sidder klar til at hjælpe dig videre."