Har du brug for at komme i kontakt med os?

Formpipe Software A/S
Lautrupvang 1
2750 Ballerup
DK - Denmark

+45 33 25 65 55
info.dk@formpipe.com

CVR-nummer: 29177015

 

Presse & Kommunikation

Louise Winther Høybye
+45 72 20 80 60
Louise.winther@formpipe.com

Rammeaftale 02.19

Med Rammeaftale 02.19 kan alle offentlige organisationer købe standard fagsystemer som Software as a Service (SaaS-applikationer). SaaS-applikationer er fuldt udviklede slutbrugerapplikationer, der leveres som en internet- eller anden databaseret service. De er karakteriseret ved at være ”on-demand services” på abonnementslignende vilkår, hvor ”hosting-delen” foregår hos leverandøren. Servicen ejes, udvikles, vedligeholdes og driftes af leverandøren.

Hos Formpipe kan du købe Acadre, Kvalitetskontrol, ATOM, Aflevering til Rigsarkivet og Meetings+ til kommuner på rammeaftalen.

Indkøb på aftalen sker ved Direkte tildeling eller Miniudbud.

SaaS - Cloud

Formpipe tilbyder at levere Acadre til kommuner som Software as a Service (SaaS).

Acadre kan leveres som grundmodul med en række mulige tillægsmoduler, som sikrer integration til kommunens øvrige fagsystemer samt KOMBIT Serviceplatformen. Herudover kan der købes Kvalitetskontrol og Meetings+.

Eksisterende kunder kan købe support og vedligeholdelse samt drift gennem rammeaftalen og nye kunder kan indkøbe både licenser, basisinstallation, basisvedligeholdelse og support i forskellige serviceniveauer (bronze – platin), uddannelse, overtagelsesydelser (etablering) samt standardoptioner. 

Brug af aftalen

Der er to muligheder for at købe ind på rammeaftalen:

  • Direkte tildeling
  • Miniudbud

Direkte tildeling er et ”direkte indkøb” af services via abonnementsbaseret betaling, samt mulighed for tilkøb af funktionalitet, timer og uddannelse. Du skal i udgangspunktet foretage en direkte tildeling.

Miniudbud er en konkurrenceudsættelse, hvor leverandørerne byder ind med specifikke løsningsforslag af deres Services jf. jeres særlige specifikationer af behov om tilpasninger, tilretninger, integrationer, skærpelser af forhold, andet etc. Alene hvor betingelserne for miniudbud er opfyldt, skal der gennemføres et miniudbud. Du kan se hvornår du er forpligtet til at gennemføre miniudbud på SKI's hjemmeside.

Tildelingsværktøj

I forbindelse med tildeling på aftalen, har SKI udviklet et tildelingsværktøj via SKI-kataloget, som du skal bruge til at gennemføre direkte tildelinger af services, og udsøgninger af services, når du skal gennemføre et miniudbud.

For at bruge tildelingsværktøj skal du åbne SKI-kataloget og lave en ”ny liste”, der skal indeholde de ønskede services.

Når listen er dannet og aktiv, så udvælges de services, der opfylder jeres behov ved navigering igennem bl.a. FORM og STORM.

De ønskede services lægges så i listen (den ”nye liste” fra før).

Når alle services er lagt på listen, åbnes/vælges listen.

På knappen ’Listefunktioner’ vælges ”Start tildeling”.

Under aftaledokumenter længere nede på siden for SKI-kataloget, finder du en vejledning samt bilag B Retningslinjer for tildeling af Leveringsaftale, som guider dig igennem din tildeling.

CLOUD

Vil du vide mere om SKI 02.19?

Kim Sørensen
Salgsdirektør

"Jeg glæder mig til at høre fra dig!"