Har du brug for at komme i kontakt med os?

Formpipe Software A/S
Lautrupvang 1
2750 Ballerup
DK - Denmark

+45 33 25 65 55
info.dk@formpipe.com

CVR-nummer: 29177015

 

Presse & Kommunikation

Louise Winther Høybye
+45 72 20 80 60
Louise.winther@formpipe.com

Rammeaftale 17.13

Med Rammeaftale 17.13 kan alle offentlige organisationer købe Managementkonsulentydelser til at imødekomme din organisationers behov for øget effektivisering af deres kerne- og støtteprocesser i lyset af den direkte sammenhæng mellem optimering af de interne processer og de finansielle resultater. Delaftalen dækker også over behovet for at afdække, vurdere og vælge udlicitering og ”Offentlig-Privat-Samarbejde”.

Managementkonsulentydelser

Formpipe tilbyder gennem konsortiet Conexus mulighed for indkøb af managementkonsulentydelser inden for følgende delaftaler:

Delaftale 02: Effektivisering og forretningsprocesser

Ydelserne på delaftalen falder inden for en eller flere af følgende tre kategorier:

 • Procesanalyse, der vedrører analyser med det formål at danne et overblik over og indsigt i den eller de nuværende arbejdsprocesser, herunder variationer i måden arbejdet udføres på. Formålet er at identificere forbedringsmuligheder som grundlag for at opstille mål for forbedringerne
 • Udlicitering, der vedrører rådgivning i forbindelse med valg af opgaver, der skal udliciteres
 • OPS og Offentlig Privat Partnerskab (OPP), der vedrører inddragelse af den private sektor i løsningen/driften af offentlige opgaver. Der er tale om offentlige opgaver i den forstand, at det offentlige financierer - via skatterne - og har ansvar for fastsættelsen af produktionsomfang og kvalitet.

Delaftale 03: Analyser / evaluering

Opgaverne under delaftalen omfatter ydelser af følgende art:

 • Udarbejdelse af litteraturoversigter (fx systematiske reviews, evidence assessments o.a.)
 • Udarbejdelse af surveys (fx borgertilfredsheds-, kunde- eller markedsundersøgelser)
 • Kortlægninger af praksis, organisering og kapacitetsudnyttelse inden for de nævnte opgaveområder
 • Analyser af forretningsgange, informationsbehov samt behov for systemunderstøttelse
 • Beskrivelse af indsatser og metoders målgruppe, grundlag, indhold, kvalitetssikringsprocedurer, kompetencer, resultatdokumentation mv.
 • Policy, program og projekt evaluering, herunder af implementering og effekter
 • Målgruppeanalyser (Såvel kvalitative analyser, som kvantitative analyser af fx prævalens, incidens, comorbiditet, risikofaktorer, kerneårsager mv.)
 • Økonomiske analyser og produktivitetsanalyser (benchmarking, business cases, cost-effectiveness, cost-utility, cost-benefit mv.).

Som udgangspunkt foregår indkøbet som miniudbud blandt leverandører på rammeaftalen. Læs mere her.

 

MANAGEMENT

Vil du vide mere om SKI 17.13?

Kim Sørensen
Salgsdirektør

"Jeg ser frem til at høre fra dig!"