Har du brug for at komme i kontakt med os?

Formpipe Software A/S
Lautrupvang 1
2750 Ballerup
DK - Denmark

+45 33 25 65 55
info.dk@formpipe.com

CVR-nummer: 29177015

 

Salg

salg.dk@formpipe.com


HR

hr.dk@formpipe.com


Support

support.dk@formpipe.com

Presse & Kommunikation

Louise Winther Høybye
+45 72 20 80 60
Louise.winther@hotmail.com

FAS

Transparent og synergiskabende platform
til at digitalisere samtlige aspekter af fondsarbejdet.

Hvad får du?

I Danmark har vi et traditionsrigt og veludvilket fondsapparat. Fondene bidrager til udvikling af samfundet inden for et væld af parametre - videnskab, kultur, social, natur, miljø og alt derimellem.

Fælles for fondene er ambitionen om at gøre en forskel - i verden, i samfundet og hos den enkelte borger.

At administrere den enorme mængde ansøgninger, der hvert år kommer fondene i hånde, kræver effektivitet, sikkerhed og målrettethed. 

Til at udløse fondens fulde potentiale og fremtidssikre fondens arbejde, tilbyder Formpipe en komplet digital platform til administration af fondens arbejde. Fra fond til borger. Fra ansøgning til bevilling. 

 

POTENTIALE
HVORFOR?

Hvorfor digitalisere?

Fondene modtager hvert år et stigende antal ansøgninger. Nogle ansøgninger resulterer i bevillinger. Bevilling eller ej, så skal alle ansøgninger håndteres, arkiveres og sidenhen slettes. Der gemmer sig altså her en stigende mængde personlige data, som skal håndteres efter alle kunstens regler. I hvert fald efter alle gældende regler, lovkrav og fondens egne praksisser.

Med stigende krav til håndtering, arkivering og opbevaring af data fra ansøgere, er digitaliseringen en central hjælp. En hjælp til at administrere store datamængder og sikre effektiv efterlevelse af blandt andet GDPR-lovgivning. Samtidig stiller selve bevillingsarbejdet store krav til transparens og komplet økonomistyring af fondens arbejde. 

Kort sagt; Fremtiden er digital, og det er fondens arbejde også. Digital fondsadministration sikrer transparens, effektivitet, datasikkerhed og synergi mellem ansøger og fondens medarbejdere.

Fokus på formålet

Med FAS får din organisation mulighed for at fokusere på formålet. At sende bevillinger til ansøgerne, hvor de kan bidrage til at udvikle og gavne vores samfund.

Så skal FAS nok sørge for at it-processerne kører. Med 20 års erfaring ved vi hvordan man skaber synergi og transparens i digitale processer. Så det gavner alle interessenter. Så det komplekse bliver gjort så enkelt som muligt.

HVORDAN?

Effektive fleksible digitale processer

Formålet med at bevillige fondsmidler er i sidste ende at gøre en effektiv og målrettet forskel for modtagerne af disse midler. Uden at altid sige det højt, så ligger det naturligvis implicit i dette, at jo færre penge vi bruger på at håndtere og bevilge, jo flere penge er der til at understøtte formålet – selvfølgelig uden at gå på kompromis med lovkrav og kvalitet.

Samtidig skal vi huske at gøre det så let som muligt for alle deltagerne i processen – ansøger, projektmedarbejder og beslutningstager. Heldigvis er det de samme ting, som gør det let for dem alle sammen. Nemlig; Effektive fleksible digitale processer. Og det er lige præcis dét, I kan få med FAS.

3 portaler - målrettet brugerne

Med FAS får I 20 års erfaring med at understøtte organisationer i deres arbejde med at håndtere store datamængder og udbetale midler til ansøgere. Vi sikrer, at det er let og effektivt at bevilge fondsmidler - og vi sikrer transparens i hele processen.

Grundmodulet i FAS indeholder de tre portaler til henholdsvis ansøger, projektmedarbejder og administrator, som i udseende og brugervenlighed er tilpasset den enkelte målgruppe. For ansøgeren er nøgleordene enkelthed og overblik, for projektmedarbejder og administrator skal det suppleres med effektivitet og fleksibilitet.

Vi ved, at det skal være let og effektivt for ansøgeren at søge om midler. Det sker gennem den intuitive ansøgningsportal, som tilgås direkte fra fondens hjemmeside, og som guider ansøgeren pædagogisk igennem processen. En komplet og valideret ansøgning er hele grundlaget for jeres videre arbejde. Undervejs i ansøgningsprocessen kan ansøgeren let og sikkert kommunikere med jer, hvis det er nødvendigt.

Det skal selvfølgelig også være let og effektivt for jer, når ansøgningen er modtaget. Vi sikrer, at systemet målrettes jeres projektmedarbejderes respektive opgaver og ansvarsområder.

Og så skal det være let og effektivt for beslutningstagere, som ofte kun er sporadiske brugere af systemerne. De får ligeledes en målrettet, intuitiv platform, som gør det enkelt at udfylde deres rolle i processen.

FAS indeholder mange af de gængse integrationer, som anvendes på tværs af det danske samfund. Validering af ansøger med NemID, integrationer til CPR, CVR, SKAT og udbetaling til NemKonto sikrer, at modtager af betalinger er kendt og de rigtige penge går det rigtige sted hen. Og det hele er koblet til en velintegreret ramme- og økonomistyring, som sikrer sammenhæng mellem de overordnede rammer og de enkelte sager, så der altid er styr på den samlede økonomi.

Og med respekten for, at det er penge vi håndterer, så er der selvfølgelig logning af alle handlinger i systemet. Så kan vi altid spore og udtrække rapporter på hvilke projektmedarbejdere, som har gjort hvad. Det sikrer samtidig også effektiv understøttelse af GDPR.

SYNERGI

Skal vi tales ved?

Signe Simonsen
Markedschef - Fonde

"Jeg ser frem til at høre fra dig!"