Har du brug for at komme i kontakt med os?

Formpipe Software A/S
Lautrupvang 1
2750 Ballerup
DK - Denmark

+45 33 25 65 55
info.dk@formpipe.com

CVR-nummer: 29177015

 

Presse & Kommunikation

Louise Winther Høybye
+45 72 20 80 60
Louise.winther@formpipe.com

TAS

Smidig og sikker tilskudsadministration til offentlige organisationer. Fra A til Z.

Hvad får du?

Det offentlige tilskudssystem i Danmark sikrer økonomisk støtte til hele Danmark, og hjælper med at præge samfundet i en ønsket retning. Fælles for de mange tilskud og puljer er, at det offentlige tilskudssystem er alsidigt og komplekst. Krav, lovgivning, GDPR, økonomistyring – mange faktorer spiller ind og alt skal naturligvis dokumenteres.

Vi har hjulpet adskillige offentlige organisationer til nem, effektiv og sikker tilskudsadministration. Vi gør det komplekse simpelt. Med 20 års erfaring ved vi, hvordan vi hjælper både ansøgere, beslutningstagere, sagsbehandlere og administratorer hurtigt og sikkert igennem tilskudssystemet, så pengene kan komme sikkert, hurtigt og veldokumenteret ud til de borgere, som de kan gøre en forskel for.

Styr på pengene, på data, på compliance

Med TAS by Formpipe får din organisation mulighed for at fokusere på formålet. Pengene skal ud og arbejde hos borgerne, hvor de er tiltænkt at gøre gavn.

Så skal TAS nok sørge for at IT-processerne kører. Med 20 års erfaring ved vi hvordan man hjælper ansøgere, beslutningstagere, sagsbehandlere og administratorer, så det komplekse bliver gjort så enkelt som muligt.

HVORFOR?

Effektive fleksible digitale processer

Formålet med at udbetale tilskud er i sidste ende at gøre en effektiv og målrettet forskel for modtagerne af disse tilskud. Uden at altid sige det højt, så ligger det naturligvis implicit i dette, at jo færre penge vi bruger på at tildele og udbetale pengene, jo flere penge er der til at understøtte formålet – selvfølgelig uden at gå på kompromis med lovkrav og kvalitet.

Samtidig skal vi huske at gøre det så let som muligt for alle deltagerne i processen – ansøger, sagsbehandler og beslutningstager. Heldigvis er det de samme ting, som gør det let for dem alle sammen. Nemlig; Effektive fleksible digitale processer. Og det er lige præcis dét, vi leverer med TAS-løsningen.

HVORDAN?

Det skal være let og effektivt

Med TAS by Formpipe får I 20 års erfaring med administration af tilskud, som med internettets fremmarch har ændret sig grundlæggende. Så det har vores systemer naturligvis også, og gør det fortsat. Vi sikrer, at det er let og effektivt at udbetale tilskud.

Det skal være let og effektivt for ansøgeren. Det sker gennem den intuitive portal, hvor ansøgeren guides pædagogisk igennem processen, så de afleverer en komplet og valideret ansøgning, som er hele grundlaget for den effektive sagsbehandling. Undervejs i deres ansøgningsproces kan de let og sikkert kommunikere med den offentlige myndighed, hvis det er nødvendigt.
Det skal selvfølgelig også være let og effektivt for sagsbehandleren. Vi sikrer, at systemet målrettes sagsbehandleres respektive opgaver, rolle og rettigheder.

Og så skal det være let og effektivt for beslutningstagere, som ofte kun er sporadiske brugere af systemerne, så de får ligeledes en målrettet, intuitiv platform, som gør det enkelt at udfylde deres rolle i processen.
Bag alt dette ligger styringen af rammerne, puljerne, processerne, rettighederne mm., som med TAS by Formpipe konfigureres fleksibelt, så det passer til jeres processer og forretningsgange.

3 portaler - målrettet brugerne

TAS indeholder er rigt og robust grundmodul, som dækker et komplet ansøgnings- og administrationsforløb, hvor du som kunde kan udvide med flere specialmoduler, som passer til dine behov.

Grundmodulet i TAS indeholder de tre portaler til henholdsvis ansøger, sagsbehandler og administrator, som i udseende og brugervenlighed er tilpasset den enkelte målgruppe. For ansøgeren er nøgleordene enkelthed og overblik, for sagsbehandler og administrator skal det suppleres med effektivitet og fleksibilitet.

TAS understøtter out-the-box et hav af forskellige puljetyper og tilskudsformer. Løsningen understøtter altså allerede de sagsgange, som er relevante for adskillige forskellige puljer. Det kunne eksempelvis være workflows tilpasset jeres godkendelsesprocesser.

TAS indeholder mange af de gængse integrationer, som anvendes på tværs af det danske samfund. Validering af ansøger med NemID, integrationer til CPR, CVR, SKAT og udbetaling til NemKonto sikrer at modtager af betalinger er kendt og de rigtige penge går det rigtige sted hen. Og det hele er koblet til en velintegreret ramme- og økonomistyring, som sikrer sammenhæng mellem de overordnede rammer og de enkelte sager, så der altid er styr på den samlede økonomi.

Og med respekten for, at det er penge vi håndterer, så er der selvfølgelig logning af alle handlinger i systemet. Så kan vi altid spore og udtrække rapporter på hvilke brugere, som har gjort hvad. Koblet med understøttelse af GDPR kan I godt tillade jer at have ro i maven, når revision og tilsyn kigger forbi.

For mange af vores kunder dækker Grundmodulet deres behov. Nogle offentlige myndigheder har dog andre behov, og derfor tilbyder Formpipe en række tillægsmoduler, som udbygger mulighederne i TAS. Vi har mange på lager og nok også noget, der matcher dine behov.

SOFTWARE

Køb ind nemt, sjovt og effektivt

Formpipe er udvalgt som leverandør til flere rammeaftaler under Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI). En rammeaftale gør offentlige indkøb nemt, da SKI på forhånd har gjort benarbejdet i udbudsprocessen og sørget for de bedst mulige besparelser og aftalevilkår.

Du kan læse mere om SKI-aftaler her

Skal vi tales ved?

Stig Riemer
Direktør - Tilskud

"Jeg ser frem til at høre fra dig!"