We would love to talk to you. Give us a call, visit us or just send an email.

Support

Whether you're looking for some
assistance or further information
regarding your solution, we're here
to help. Yes, take me there!

 

Sweden

Headquarters, Stockholm

Formpipe Software AB
Sveavägen 168, Stockholm
Box 231 31, 104 35 Stockholm
SE – Sverige
Tel: +46 8 555 290 60
Email

Linköping

Gasverksgränd 2, 582 22 Linköping
Tel: +46 8 500 072 25
Email

 

Denmark

Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tel: +45 3325 6555
Email

More contant info for the Danish office?

 

Germany

c/o Andersen Partner Business Centre
Alsterarkaden 13, 2. OG
20354 Hamburg
Tel: +49 40 31 99 34 32
Email

The Netherlands

Stationsplein 105
5211 BM ‘s-Hertogenbosch
Tel: +31 73 704 0318
Email

 

UK, Cambridge

2 Burlington Park
Station Road, Foxton
Cambridge – CB22 6SA
Tel: +44 1223 872747
Email

 

UK, Nottingham

Unit 1, Isaac Newton Centre 
Nottingham Science Park
Nottingham – NG7 2RH
Tel: +44 115 924 8475
Email

 

USA

Formpipe, inc.
1200 US Highway 22 E Suite 2000
Bridgewater, NJ 08807
Tel : +1 908 399 7828
Email

Follow us
Linkedin

Bokslutskommuniké jan-dec 2010

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om utdelning om 0,50 kr (0,50 kr) per aktie, vilket ger en total utdelning om maximalt 6,2 Mkr (6,0 Mkr).

Resultatet har belastats med omstruktureringskostnader av engångskaraktär uppgående till 5 Mkr. Åtgärderna beräknas vara helt genomförda under första kvartalet 2011 och bedöms ge effektivitetsbesparingar på 6 Mkr årligen med start 2011.

Perioden 1 januari – 31 december 2010

 • Nettoomsättning 112,0 Mkr (127,6 Mkr)
 • Systemintäkter 97,5 Mkr (102,1 Mkr)
 • Rörelseresultat före avskrivningar 20,0 Mkr (35,2 Mkr)
 • Rörelseresultat 10,9 Mkr (26,5 Mkr)
 • Rörelsemarginal 9,7 % (20,8 %)
 • Resultat efter skatt 8,6 Mkr (18,0 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,72 kr (1,54 kr)
 • Valutakurseffekter har påverkat omsättning och rörelseresultat negativt med 3,2 Mkr respektive 1,1 Mkr

Perioden 1 oktober – 31 december 2010

 • Nettoomsättning 28,7 Mkr (38,0 Mkr)
 • Systemintäkter 25,8 Mkr (31,6 Mkr)
 • Rörelseresultat före avskrivningar 0,1 Mkr (12,3 Mkr)
 • Rörelseresultat -2,2 Mkr (10,1 Mkr)
 • Rörelsemarginal -7,8 % (26,5 %)
 • Resultat efter skatt -1,7 Mkr (5,9 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning -0,14 kr (0,50 kr)
 • Valutakurseffekter har påverkat omsättning och rörelseresultat negativt med 0,7 Mkr respektive 0,1 Mkr


För fullständig bokslutskommuniké, se bifogad fil (PDF) nedan.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB,
0705-67 73 85