Vill du komma i kontakt med oss?

FORMPIPE

+46 8 555 290 60
info.se@formpipe.com

Besök
Sveavägen 168, Stockholm

Post
Box 231 31, 104 35 Stockholm

SUPPORT

Supportportalen The Pipe
+46 8 5000 72 25
support.se@formpipe.com

---

För Netmaker Bankgiro Link
support.netmaker@formpipe.com
+46 8 555 290 80

För Lasernet
support.lasernet@formpipe.com
+45 43 66 02 10

Följ oss på LinkedIn
Linkedin

Reglerade pressmeddelanden 2020

 • Delårsrapport, januari-december 2019

  Publicerad 14 februari 2020

  PERIODEN 1 OKTOBER–31 DECEMBER 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 103,1 Mkr (109,6 Mkr)
  • Mjukvaruintäkterna uppgick till 72,8 Mkr (70,6 Mkr)
  • Repetitiva intäkter uppgick till 62,6 Mkr (60,0 Mkr), motsvarande 61 % (55 %) av nettoomsättningen
  • EBITDA 28,4 Mkr; 27,5 % (27,3 Mkr; 24,9 %)
  • EBITDA-adj. 19,9 Mkr; 19,4 % (17,9 Mkr; 16,3 %)
  • EBIT 15,3 Mkr; 14,9 % (16,1 Mkr; 14,7 %)
  • Resultat efter skatt 12,0 Mkr; 11,7 % (12,5 Mkr; 11,4 %)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,23 kr (0,24 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 48,1 Mkr (60,5 Mkr)

  PERIODEN 1 JANUARI–31 DECEMBER 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 393,8 Mkr (406,4 Mkr)
  • Mjukvaruintäkterna uppgick till 275,4 Mkr (267,8 Mkr)
  • Repetitiva intäkter uppgick till 244,0 Mkr (223,2 Mkr), motsvarande 62 % (55 %) av nettoomsättningen
  • EBITDA 100,7 Mkr; 25,6 % (99,7 Mkr; 24,5 %)
  • EBITDA-adj. 64,4 Mkr; 16,3 % (65,4 Mkr; 16,1 %)
  • EBIT 47,5 Mkr; 12,0 % (53,2 Mkr; 13,1 %)
  • Resultat efter skatt 35,0 Mkr; 8,9 % (39,9 Mkr; 9,8 %)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,66 kr (0,76 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 63,7 Mkr (121,4 Mkr)
  • Styrelsen föreslår utdelning om 0,60 kr per aktie (0,60 kr)

  För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

  ________________________________________________________

  Denna information är insiderinformation som Formpipe Software AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, klockan 08.45 den 14 februari 2020.

  Läs mer