Vill du komma i kontakt med oss?

FORMPIPE

+46 8 555 290 60
info.se@formpipe.com

Besök
Sveavägen 168, Stockholm

Post
Box 231 31, 104 35 Stockholm

SUPPORT

Supportportalen The Pipe
+46 8 5000 72 25
support.se@formpipe.com

---

För Netmaker Bankgiro Link
support.netmaker@formpipe.com
+46 8 555 290 80

För Lasernet
support.lasernet@formpipe.com
+45 43 66 02 10

Följ oss på LinkedIn
Linkedin
 

– Med våra mycket höga krav på ordning och reda? 
W3D3 passade bäst.

Kerstin Z Johansson, Huddinge kommun

Hur gjorde Huddinge?

"12 000 ärenden per år är nu helt automatiserade. Antalet frågor och telefonsamtal har minskat drastiskt."

Ewa Larsson, Länsstyrelsen

Hur gjorde Länsstyrelserna?

Med över 300 kunder är Formpipe marknadsledande

Varför?
Regionarkivet Stockholm

Framtidssäkrat bevarande för Region Stockholm

Region Stockholm avvecklar gamla system – och gör arkiverat material tillgängligt genom smarta sökfunktioner.

Läs om Regionarkivet