Vill du komma i kontakt med oss?

FORMPIPE

+46 8 555 290 60
info.se@formpipe.com

Besök
Sveavägen 168, Stockholm

Post
Box 231 31, 104 35 Stockholm

SUPPORT

Supportportalen The Pipe
+46 8 5000 72 25
support.se@formpipe.com

---

För Netmaker Bankgiro Link
support.netmaker@formpipe.com
+46 8 555 290 80

För Lasernet
support.lasernet@formpipe.com
+45 43 66 02 10

Följ oss på LinkedIn
Linkedin
HUDDINGE KOMMUN

Ordning och reda ger samhällsnytta

När Huddinge kommun investerade i ett nytt system för ärendehantering hade de högt ställda krav på ordning och reda. Med hjälp av W3D3 från Formpipe har de kunnat implementera en flexibel och lättanvänd lösning som gett ökad samhällsnytta. Efter tio års framgångsrikt samarbete fortsätter Huddinge kommun att berika med ny funktionalitet som svarar upp mot behoven.

UTMANINGEN

Växande behov kräver nya lösningar

Med sina 110 000 invånare tillhör Huddinge kommun Sveriges femton största kommuner. Tack vare en tydlig strategi för verksamhetsutveckling har man länge legat i framkant när det gäller IT-investeringar och IT-säkerhet. Satsningar på till exempel ärendehantering har varit ett prioriterat område under en längre tid. 

Men i takt med att kommunen växte så behövde man hitta ett mer skalbart system för dokument- och ärendehantering. Den gamla lösningen hade sina begränsningar och kommunen kunde inte tillgodose de behov som uppstått i samband med den starka tillväxten. För att uppnå detta krävdes nya tag och en ny leverantör. 

FRAMGÅNG

Tydliga krav och förankring

Förväntningarna var höga. Det behövdes en lösning som var modern och framåtsträvande, men som samtidigt var robust och anpassningsbar. Efter en lång upphandlingsprocess föll valet på W3D3 från Formpipe. 

– Enligt kravspecifikationen skulle det användas av ett flertal kommuner som är i samma storlek som vår och stödja våra interna och mycket högt ställda krav på ordning och reda. Enligt våra analyser passade W3D3 behoven bäst, berättar Kerstin Z Johansson, chef för kommunstyrelsens kansli på Huddinge kommun. 

En referensgrupp var med innan, under och efter projektet och hade stor delaktighet i utrullningen. Idag arbetar över 1500 personer i systemet och det har även kopplats samman med andra ärendehanteringssystem. Hela ärendeflödet på ett och samma ställe. 

Ökad samhällsnytta med W3D3

Varför har Huddinge kommun lyckats så väl med sin dokument- och ärendehantering? Förutom att W3D3 har tagit en central plats i verksamheten, så menar Kerstin att nyckeln till framgång ligger i det fina förarbete och den väl genomförda förankringsprocessen. 

– Vi förankrade nyttan med systemet både uppåt och nedåt i organisationen. Vi fick stöd från såväl den högsta ledningen som hos dem som dagligen arbetar i systemet, säger hon. 

Resultatet? En smidigare lösning, minskade administrativa kostnader och ökad samhällsnytta för medborgare i Huddinge kommun. 

Läs mer om hur W3D3 kan hjälpa er

W3D3 logo

W3D3