Vill du komma i kontakt med oss?

FORMPIPE

+46 8 555 290 60
info.se@formpipe.com

Besök
Sveavägen 168, Stockholm

Post
Box 231 31, 104 35 Stockholm

SUPPORT

Supportportalen The Pipe
+46 8 5000 72 25
support.se@formpipe.com

---

För Netmaker Bankgiro Link
support.netmaker@formpipe.com
+46 8 555 290 80

För Lasernet
support.lasernet@formpipe.com
+45 43 66 02 10

Följ oss på LinkedIn
Linkedin
REGIONARKIVET STOCKHOLM

Ny e-arkivlösning från Formpipe

När behov för en ny e-arkivlösning uppstod ville Regionarkivet inte fortsätta på sin egenutvecklade lösning. Istället valde man, via avrop från SKI:s ramavtal, att satsa på Long-Term Archive från Formpipe för att vidareutveckla sitt digitala bevarande. 

Några år senare är lösningen på plats och den långvariga arkiveringen är framtidssäkrad. 

UTMANINGEN

Regionarkivet var tidigt ute

Regionarkivet Region Stockholm ansvarar för att slutarkivera all information från Region Stockholm. En arkivmyndighet i dess rätta bemärkelse och med ett tydligt uppdrag att bevara och vårda digital information så att den är läsbar för all framtid. En framgångsfaktor till detta är således system som är kostnadseffektiva att förvalta och kan hjälpa till med att säkerställa en modern IT-infrastruktur med effektiva processer. 

Föga förvånande så var Regionarkivet tidiga med att initiera ett arbete med e-arkiv. Till en början snickrade de ihop en egen lösning med olika standardkomponenter. En stor anledning till detta var att det ännnu inte fanns några färdigpaketerade kommersiella produkter. Men i takt med att behoven och komplexiteten ökade så insåg de att det krävdes en helhetslösning utifrån. 

LÖSNINGEN

Long-Term Archive

Riksarkivet valde att avropa från SKI:s ramavtal under 2016. Det vinnande anbudet kom från Formpipe i form av Long-Term Archive. I slutändan ett ganska enkelt val i samband med att det befintliga systemet skulle avvecklas. 

– Det var en helhetsbedömning där viktiga komponenter var förvaltningsbarhet, skalbarhet, sökmöjligheter, anpassningsbarhet vad gäller informationsstrukturer och självbeskrivande lagring, säger Martin Olsson är förvaltningsledare på Regionarkivet. 

På den korta tiden har Regionarkivet lyckats få igång sin nya lösning för e-arkiv. Men framför allt har de krattat manegen och möjliggjort framtida utveckling. Framöver planerar de bland annat att utöka leveranstyper. Det kommer göra det möjligt att avveckla gamla system och avlasta befintliga system. Dessutom finns det långt gångna tankar i att effektivisera tillgängliggörandet av arkiverat material genom smarta funktioner som ska förenkla möjligheten att söka och hämta ut information. 

Framgångsfaktorer

Med tanke på att Regionarkivet ägnar sig åt just arkiveringsfrågor så var förutsättningarna goda på förhand. De hade tidigare jobbat i ett annat e-arkivsystem och hade bra koll på sina behov och utvecklingsområden. Nyckeln låg i en tydlig plan för införandet av Long-Term Archive, men det var minst lika viktigt att sätta milstolpar för kommande projekt och områden där systemet skulle vidareutvecklas.

 

Läs mer om Long-Term Archive här

LTA