Vill du komma i kontakt med oss?

FORMPIPE

+46 8 555 290 60
info.se@formpipe.com

Besök
Sveavägen 168, Stockholm

Post
Box 231 31, 104 35 Stockholm

SUPPORT

Supportportalen The Pipe
+46 8 5000 72 25
support.se@formpipe.com

---

För Netmaker Bankgiro Link
support.netmaker@formpipe.com
+46 8 555 290 80

För Lasernet
support.lasernet@formpipe.com
+45 43 66 02 10

Följ oss på LinkedIn
Linkedin
LÄNSSTYRELSERNA

En plattform för alla

Efter påtryckningar från Regeringen behövde Sveriges 21 länsstyrelser hitta en ny samarbetspartner för att effektivisera handläggningsprocessen. Med Platina som grund har Formpipe hjälpt till att införa en robust handläggningsplattform som helt auto­matiserat många av verksamhetens e-tjänster. 

Behoven

Ökad service för tusentals

Länsstyrelserna är 21 fristående myndigheter, en för varje län, med ansvar för tillstånd och tillsyn. Sammanlagt har organisationerna över 6 500 anställda. Varje dag kommer tusentals ärenden in till Länsstyrelserna, vilket ställer stora krav på enkla processer och smidiga flöden. 

För ett par år sedan fick Länsstyrelserna i uppdrag av Regeringen att öka servicegraden mot såväl medborgare som företag. Samtidigt fanns det krav på att hela handläggningsprocessen skulle effektiviseras. Det gällde att hitta en samarbetspartner som kunde hjälpa till att automatisera stora delar av det administrativa arbetet. 

BÄTTRE OCH SNABBARE

Platina – det självklara valet

Målet var att alla handläggare skulle utföra hela arbetsprocessen inom ärendet i nya elektroniska processer – från diarieföring till beslut. Detta ställde stora krav på den nya lösningen, men i slutändan var Platina det självklara valet. 

– Införandet av Platina hos Länsstyrelserna ligger väl i linje med ambitionen om en effektiviserad administrativ hantering och öppna dörrar för en påskyndad utveckling av nya e-tjänster, säger Mats Lilienberg. 

Genom att införa automatiska rutiner, som kontroll av ansökningsavgift och informationsutbyte med andra myndigheter, har Länsstyrelserna sparat både tid och pengar. Antalet inkommande frågor och telefonsamtal har minskat drastiskt, vilket har gett utrymme till handläggning av mer komplicerade ärenden. 

– 80% av alla ärenden från bevakningsföretag kommer idag in via e-tjänsten. Av dessa är det cirka 12000 anmälningsärenden per år och de är nu helt automatiserade, konstaterar Ewa Larsson, Förvaltningsledare IT på Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Hur gjorde Länsstyrelsena?

Nyckeln till Länsstyrelsernas framgång handlar om en grundlig uppstart. Ett projekt startades för att samla in krav såväl internt från verksamheten som externt från medborgare och företag. Man arbetade nära referenter från bevakningsföretag. För stiftelsehanteringen hade man kontakt med banker som förvaltar stiftelser. Allt för att få en god överblick över nutida och framtida behov.

Läs mer om Platina

Platina