Vill du komma i kontakt med oss?

FORMPIPE

+46 8 555 290 60
info.se@formpipe.com

Besök
Sveavägen 168, Stockholm

Post
Box 231 31, 104 35 Stockholm

SUPPORT

Supportportalen The Pipe
+46 8 5000 72 25
support.se@formpipe.com

---

För Netmaker Bankgiro Link
support.netmaker@formpipe.com
+46 8 555 290 80

För Lasernet
support.lasernet@formpipe.com
+45 43 66 02 10

Följ oss på LinkedIn
Linkedin

Få ut mer nytta av ärendehanteringen

40 000 användare hos över 300 kunder gör det redan idag. Gör det du också.
ÄRENDEHANTERING

Ett helt digitalt ärendeflöde

Formpipes produkter för ärendehantering gör det möjligt att koordinera, styra och överblicka verksamhetens samtliga ärendeprocesser – från ett och samma ställe. Med input från våra 40 000 användare har vi kunnat utveckla marknadens vassaste lösningar för ärendehantering. 

Digitalisera processerna

Verksamheter inom offentlig sektor står inför flera stora utmaningarEn sådan är att hantera och producera mer information med färre personalresurser. Att en del av lösningen stavas digitalisering och automatisering är de flesta bedömare överens om. Kombinationen av en ökad digitaliseringstakt och exponentiell tillväxt av data gör gränserna mellan den fysiska och den digitala verksamheten sakta börjar suddas ut. 

Ett sätt att vara framgångsrik under denna omställningsperiod är att flytta verksamhetens processer för ärendehantering till en digital miljö. Men att arbeta med ärendehantering är ingen sprint – det är ett maraton. Det gäller att hitta gemensamma samarbetsytor och processer som går att utveckla över tid. Tänkt långsiktigt, bränn inte allt krut på de första hundra meterna. 

VARFÖR

Kontroll över flödena

På senare år har vi sett ett kraftigt ökat behov av kontroll och kvalitet i digitaliseringsprocessen. En stor del av detta kan såklart tillskrivas nya lagkrav som Dataskyddsförordningen (GDPR). Men även registreringspraxis, klassificeringsstrukturer och policys styr hanteringen av data. 

Förutom lagefterlevnad så kan ett system för ärendehantering skapa goda förutsättningar hos organisationer att ta del av: 

  • Ökad produktivitet genom effektivisering av processen. 
  • Eliminering av väntetider och fördröjningar. 
  • Minskade kostnader genom mindre resursåtgång. 
  • Förbättrad precision, konsekvent agerande och tidsgränser hålls. 

Nya krav på effektivisering och automatisering

Omvärldsfaktorerna som påverkar offentlig verksamhet förändras snabbt. Vi måste öka förändringstakten för att anpassa verksamheten och klara av att leverera mer med mindre resurser.

HUR

Vi har gjort det här i snart 30 år

Ärendehantering från Formpipe har utvecklats i nära samarbete med ett flertal kommuner och myndigheter. Tack vare långvariga och givande relationer med kunder inom offentlig sektor har vi tillsammans dragit nytta av varandras kompetenser och kan stoltsera med två produkter som uppnår högt ställda krav på funktion, teknik och lagefterlevnad. 

Platina och W3D3 är båda två utmärkta alternativ för att ta nästa kliv i digitaliseringsprocessen. Funktioner för arbetsprocesser gör att ärenden och dokument hittar fram till rätt person vid rätt tidpunkt. Alla kritiska processteg hanteras enligt effektiva och definierade arbetsflöde. Dessutom sparas samtliga ärenden i en gemensam databas och visas i ett webbaserat användargränssnitt. 

Ärendehanteringssystem

Förenkla, strukturera och automatisera det administrativa arbetet och få mer tid över till sådant som är roligt. 40 000 användare hos över 300 kunder använder idag antingen Platina eller W3D3 för att ta kontroll på sin ärendehantering. Oavsett vilken lösning du väljer så har du utmärkta förutsättningar till ökad effektivitet och minskade kostnader.

Jag vill berätta hur ni kan bli ännu effektivare

Erik Lindgren

Vi bidrar till att skapa ett gott digitalt samhälle