Vill du komma i kontakt med oss?

FORMPIPE

+46 8 555 290 60
info.se@formpipe.com

Besök
Sveavägen 168, Stockholm

Post
Box 231 31, 104 35 Stockholm

SUPPORT

Supportportalen The Pipe
+46 8 5000 72 25
support.se@formpipe.com

---

För Netmaker Bankgiro Link
support.netmaker@formpipe.com
+46 8 555 290 80

För Lasernet
support.lasernet@formpipe.com
+45 43 66 02 10

Följ oss på LinkedIn
Linkedin

Kommuner

Med en effektiv förvaltning blir det mer över till välfärden.

KOMMUN

Kommuner + Formpipe = Sant

Redo att ta nästa kliv inom digitalisering och effektivisering? Formpipes marknadsledande lösningar används idag av mer än 80 kommuner och är baserad på de unika krav som finns inom kommunal verksamhet. Möteshantering, ärendehantering eller långsiktigt bevarande? We’ve got you covered! 

DRIVKRAFTER

Drivkrafter för förändring

Digitaliseringen har förändrat vårt samhälle i grunden. I Sverige har vi inom loppet av 25 år tagit enorma kliv och tillhör det absoluta toppskiktet när det kommer till digitalisering och digital mognad. Några exempel på detta inkluderar:

  • Raketsnabbt bredband och stora fibersatsningar. 
  • Digitala brevlådor som Min Myndighetspost och Kivra. 
  • Okomplicerade överföringar med Swish. 

Medborgare förväntar sig att offentlig sektor i allmänhet och kommuner i synnerhet lever upp till samma standard. Utmaningen för kommuner är att skapa hög samhällsnytta med de tilldelade resurserna – och där är digitaliseringen en viktig nyckel. Men det krävs smarta verktyg och system som gör det möjligt att hantera ärenden med kortast möjliga ledtid. 

"Det rasslar till i systemet, så är allt klart."

Man kan ansöka en söndagkväll. Handläggningstiden för en standardansökan har minskat från tre veckor till tre dagar. säger Lena Jungbeck, Göteborgs stad.

FÖRÄNDRING

Transformation

Framväxten av det digitala samhället erbjuder stora möjligheter för personer som bor i Sverige. Och det är där kommuners fokus ligger – på medborgaren. Med en åldrande befolkning och välbehövliga satsningar inom värd, skola och omsorg så kommer det ställas stora krav på hur kommuner digitaliserar sin verksamhet. 

Då är det viktigt att hitta digitala system och verktyg som kan: 

  • Minska ledtid på ärenden och handläggning. 
  • Effektivisera informationsspridning inom organisationen. 
  • Säkerställa god spårbarhet och säkerhet av information. 
  • Uppnå de högt ställda kraven på tillgänglighet och transparens. 

Vad gör Formpipe?

Formpipes lösningar för kommuner kvalitetssäkrar och effektiviserar det administrativa arbetet rörande alla lagstadgade dokumentationsprocesser. De svarar även upp mot kommunens mål att öka samhällsnyttan via förbättrad service och minskade kostnader. 

Effektiv dokument- och ärendehantering med diarieföring gör att repetitiva uppgifter kan rationaliseras samtidigt som processen för varje handling effektiviseras. Formaliserade arbetsprocesser ger goda förutsättningar för ökad spårbarhet, vilket i sin tur leder till högre kvalitet och ökad tillgänglighet mot kommunens invånare. 

FORMPIPE

Kontakta mig så pratar vi digital förvaltning

Erik Lindgren

Vi bidrar till att bevara Medborgarens förtroende för våra myndigheter och politiker