Vill du komma i kontakt med oss?

FORMPIPE

+46 8 555 290 60
info.se@formpipe.com

Besök
Sveavägen 168, Stockholm

Post
Box 231 31, 104 35 Stockholm

SUPPORT

Supportportalen The Pipe
+46 8 5000 72 25
support.se@formpipe.com

---

För Netmaker Bankgiro Link
support.netmaker@formpipe.com
+46 8 555 290 80

För Lasernet
support.lasernet@formpipe.com
+45 43 66 02 10

Följ oss på LinkedIn
Linkedin

Statlig myndighet

Genom e-tjänster och automatisering kan myndigheter öka sin medborgarservice.

MYNDIGHET

Ta nästa steg

Redo att ta nästa kliv inom digitalisering och effektivisering? Formpipe har automatiserat administrativt tunga processer hos över 300 svenska myndigheter. Våra kraftfulla lösningar ser till att myndigheter kan nå upp till de högt ställda kraven på tillgänglighet och transparens.

DIGITALISERING

Sverige är i framkant

Digitaliseringen har förändrat vårt samhälle i grunden. I Sverige har vi inom loppet av 25 år tagit enorma kliv och tillhör det absoluta toppskiktet när det kommer till digitalisering och digital mognad. Några exempel på detta är: 

  • Raketsnabbt bredband och stora fibersatsningar. 
  • Digitala brevlådor som Min Myndighetspost och Kivra. 
  • Okomplicerade överföringar med Swish. 

Medborgare förväntar sig att offentlig sektor i allmänhet och myndigheter i synnerhet lever upp till samma standard. Myndigheter förvaltar och utvecklar Sveriges viktigaste samhällsfunktioner som säkerställer landets fortsatta välfärd. Det är därför av största vikt att offentlig sektor kan erbjuda effektiva och innovativa tjänster som sparar pengar och automatiserar tidskrävande uppgifter. 

EFFEKTIVT

En effektiv digital förvaltning

Framväxten av det digitala samhället erbjuder stora möjligheter för personer boendes i Sverige. Även om myndigheter ställs inför stora utmaningar att ställa om sin verksamhet finns det gott om möjligheter att vidareutveckla befintliga lösningar. 

Ett exempel på detta är lösningar inom såväl dokument- och ärendehantering. Det som kännetecknar en effektiv lösning är att den hjälper myndigheter att: 

  • Organisera dokument och ärenden för en enkel översikt och åtkomst. 
  • Effektivisera informationshanteringen med hjälp av tydliga processer. 
  • Rätt person kan hitta rätt information vid rätt tillfälle. 
  • Uppnå de högt ställda kraven på tillgänglighet och transparens. 

Vad gör Formpipe?

Formpipe möjliggör säkra och effektiva processer för såväl dokument- och ärendehantering som arkivering hos myndigheter. Tillsammans med automatiserade arbetsflöden förenklas det administrativa arbetet hos över 115 myndigheter. 

Kombinationen av marknadens mest kompletta lösningar med en kraftfull processmotor gör att myndigheter kan effektivisera, konsolidera och strukturera sina verksamhetsprocesser. Detta skapar stor säkerhet och ordning i myndigheters mest kritiska arbetsflöden. 

FORMPIPE

Kontakta gärna mig för att prata digital förvaltning

Kourosh Javadpour

Vi bidrar till att skapa ett gott digitalt samhälle