Vill du komma i kontakt med oss?

FORMPIPE

+46 8 555 290 60
info.se@formpipe.com

Besök
Sveavägen 168, Stockholm

Post
Box 231 31, 104 35 Stockholm

SUPPORT

Supportportalen The Pipe
+46 8 5000 72 25
support.se@formpipe.com

---

För Netmaker Bankgiro Link
support.netmaker@formpipe.com
+46 8 555 290 80

För Lasernet
support.lasernet@formpipe.com
+45 43 66 02 10

Följ oss på LinkedIn
Linkedin

Region

Högre kvalitet och kortare ledtider i hanteringen.

Regioner

Regioner redo att digitalisera

Digitalisering är en viktig framgångsfaktor i regionernas arbete för att modernisera och utveckla verksamheten. Men hur kan man ta nästa kliv inom digitalisering och effektivisering? Formpipes kompletta lösningar för ärende- och dokumenthantering underlättar vardagen för flertalet regioner i hela landet. 

VARFÖR

Förenkla för att klara av komplexitet

Komplexiteten i en regions affärsmodell samt dagliga arbete ställer höga krav på systemstöd för informationshantering. 

Ett automatiserat beslutsfattande förenklar den regionala verksamheten och gör det enklare för medborgare att få likvärdig handläggning och snabbare beslut. Det är därför av största vikt att offentlig sektor kan erbjuda effektiva och innovativa tjänster som sparar pengar och automatiserar tidskrävande arbetsuppgifter. 

DRIVKRAFTER

Digital transformation

Det har på senare tid kommit fram ett antal rapporter och initiativ som påverkar hur såväl kommuner som regioner behöver driva effektivisering. Experter är rörande överens om att vi behöver öka förändringstakten. Sammanhållen digital service som drivs av användarnas behov och baseras på samverkande processer och gemensamma lösningar. 

Kraven på att förbättra administrativa processer har ökat lavinartat de senaste åren. Framför allt kopplat till landsting och sjukvård. Det som kännetecknar en effektiv lösning är att den hjälper att: 

  • Minska administrativa kostnader och handläggningstider. 
  • Effektivisera informationshanteringen med hjälp av tydliga processer. 
  • Säkerställa god spårbarhet och säkerhet av information. 
  • Uppnå de högt ställda kraven på tillgänglighet och transparens. 

Var kommer Formpipe in?

Formpipe erbjuder regioner och landsting marknadens mest kraftfulla och kompletta lösning för dokument- och ärendehantering. Erbjudandet stöttar de högt ställda kraven på ordning och reda i såväl dokumentation som ärenden. Samtidigt svarar det upp mot högt ställda krav på processtyrning. 

Oavsett vilken väg du väljer kommer Formpipes produkter att öka säkerheten för affärskritiska processer. Samtidigt kommer både komplexitet och administrativa kostnader att minska. En win-win-win helt enkelt. 

FORMPIPE

Kontakta gärna mig för att prata digital förvaltning

Sofia Bergqvist

Vi hjälper er att skapa relation mellan människor och data