Vill du komma i kontakt med oss?

FORMPIPE

+46 8 555 290 60
info.se@formpipe.com

Besök
Sveavägen 168, Stockholm

Post
Box 231 31, 104 35 Stockholm

SUPPORT

Supportportalen The Pipe
+46 8 5000 72 25
support.se@formpipe.com

---

För Netmaker Bankgiro Link
support.netmaker@formpipe.com
+46 8 555 290 80

För Lasernet
support.lasernet@formpipe.com
+45 43 66 02 10

Följ oss på LinkedIn
Linkedin

Att diarieföringen bara funkar

Vi gör det till en självklarhet, oavsett sammanhang.

Offentlighetsprincipen

Diarieföring har en central roll inom offentlig sektor. Ett diarium ska ge överblick över en organisations allmänna handlingar för att garantera efterlevnad av offentlighetsprincipen. Samtliga medarbetare och medborgare ska kunna ta del av information och stöd i vardagen. 

Det räcker inte med att handlingarna är diarieförda. Helst ska de finnas tillgängliga och vara enkla att hitta. Samtidigt är det viktigt att se vem som är ansvarig handläggare samt åtgärder och status på ärendet.

VARFÖR

Myndighetsutövande

En stor del av myndighetsutövande sker utifrån diariet. Därför är det viktigt, ur både ett rättssäkerhets- och effektiviseringsperspektiv, att diariet med tillhörande ärenden, handlingar och dokument görs transparent i hela organisationen. 

Flertalet verksamheter inom offentlig sektor sitter tyvärr fast i enkelspåriga system och processer som gör det svårt att vidareutveckla verksamheten. Ett verktyg för diarieföring bör hjälpa till att: 

  • Följa lagstiftning och praxis med stöd för såväl personuppgiftslagen som offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 
  • Stödja organisationer i det dagliga administrativa arbetet. 
HUR

Diarieföring i rätt kontext

Formpipe lösningar för diarieföring är utvecklade i nära samarbete med ett flertal svenska kommuner, landsting och myndigheter. Diarieföringen är intimt sammankopplad med ärende-, dokument- och möteshantering. Speciellt framtaget för att möta de krav som finns inom offentlig sektor och stödja verksamheter i det administrativa arbetet. 

Automatisera rutinärenden och effektivisera arbetsprocesser för att få mer tid över till mer verksamhetskritiska arbetsuppgifter. Lösningarna är flexibla och skalbara med möjlighet att lägga på fler moduler efter behov. Din diarieföring är både nutids- och framtidssäkrad.

Diarieföringssystem

När du ska välja lösning för diarieföring hos Formpipe står du inför ett riktigt lyxproblem: Platina eller W3D3? Låt Platina förenkla, strukturera och automatisera det administrativa arbetet eller möt de höga kraven på tillgänglighet, delaktighet och insyn med hjälp av W3D3. 

Fråga gärna mig

Ulrik Söderman

Vi bidrar till att bevara Medborgarens förtroende för våra myndigheter och politiker