Vill du komma i kontakt med oss?

FORMPIPE

+46 8 555 290 60
info.se@formpipe.com

Besök
Sveavägen 168, Stockholm

Post
Box 231 31, 104 35 Stockholm

SUPPORT

Supportportalen The Pipe
+46 8 5000 72 25
support.se@formpipe.com

---

För Netmaker Bankgiro Link
support.netmaker@formpipe.com
+46 8 555 290 80

För Lasernet
support.lasernet@formpipe.com
+45 43 66 02 10

Följ oss på LinkedIn
Linkedin

Sluta hantera dokumenthanteringen

Lätt att göra rätt. Skapa, samarbeta och redigera dokument
i samma kontext som ärendena.

DOKUMENTHANTERING

Öka samarbetet och nyttan

Effektiv dokumenthantering är en central pusselbit hos många verksamheter inom offentlig sektor. Formpipes lösningar för dokumenthantering används av hundratals myndigheter och kommuner. Bli av med tidskrävande arbetsuppgifter och öka samarbetet mellan användarna med dokumenthantering från Formpipe. 

Vad är dokumenthantering?

Mängden information i en organisation växer ständigt. Detsamma gäller för affärskritisk information i dokumenthanteringssystem. Utan en bra lösning för dokumenthantering blir det svårt för anställda att hitta rätt information och veta om den är aktuell. 

I långa loppet är det tidskrävande att hantera många olika versioner av samma dokument, framför allt om respektive version lagras på olika ställen. Ett effektivt dokumenthanteringssystem bör ha stöd för avancerade behörighetsstyrda säkerhetsfunktioner, rutiner för godkännande och signering samt sökfunktioner. 

VARFÖR

Effektivisera arbetet

Det finns stora möjligheter att effektivisera och automatisera det administrativa arbetet. Framför allt är det dokumenthantering som står för en stor del av det administrativa arbetet inom offentlig sektor. Ett verktyg för dokumenthantering bör hjälpa till att: 

  • Skapa struktur så att det är enkelt att hitta rätt dokument. 
  • Öka spårbarheten och få översikt på tidigare versioner. 
  • Främja samarbete kring dokumentproduktion. 
  • Stödja arbetsprocessen med tydligt ägandeskap. 

6 områden för digitalisering

Vi på Formpipe har identifierat sex stycken nyckelområden som kan ge stora effektiviseringsvinster på såväl lång som kort sikt. 

HUR

Vi gör det enkelt

Formpipes lösningar för dokumenthantering är utformade för att effektivisera hanteringen av ett dokument. Från skapande till lagring, hämtning, hantering, signering och spridning av dokument. Givetvis i digitalt format – och givetvis integrerat i organisationens övriga processer. 

Bli bortskämd med funktioner som versionskontroll, publicering, distribution och säkerhetskontroll. Vår robusta indexering innebär att vi kan leverera kraftfulla sökfunktioner. Dokumenthantering från Formpipe inkluderar ett fullständigt system som erbjuder en unik fördel – som användare kan du alltid vara säker på att dokumentet lagras i rätt sammanhang. 

Dokumenthantering

Formpipes lösningar för dokumenthantering är vägen till ett säkert och effektivt sätt att hantera era digitala dokument. 

Dokumenthantering skapar ordning och reda i din verksamhet. Du får en styrd och säker hantering samtidigt som du sparar tid genom att informationen finns på rätt plats och är tillgänglig för rätt person. 

Jag berättar gärna mer om dokumenthantering