Vill du komma i kontakt med oss?

FORMPIPE

+46 8 555 290 60
info.se@formpipe.com

Besök
Sveavägen 168, Stockholm

Post
Box 231 31, 104 35 Stockholm

SUPPORT

Supportportalen The Pipe
+46 8 5000 72 25
support.se@formpipe.com

---

För Netmaker Bankgiro Link
support.netmaker@formpipe.com
+46 8 555 290 80

För Lasernet
support.lasernet@formpipe.com
+45 43 66 02 10

Följ oss på LinkedIn
Linkedin

Automatisera ärendeflödena

Utveckla verksamheten i rätt riktning. Gör mer med mindre resurser.

PROCESS

Smarta arbetsflöden

Skapa smarta arbetsflöden och optimera resurserna med tydligare processtyrning från Formpipe. Det intuitiva gränssnittet gör verktyget enkelt att jobba i och ger dig perfekta förutsättningar att sätta upp processer som passar din verksamhet.

Effektiv processtyrning – som det ska vara. 

Snabbare och mer rätt

En effektiv processtyrning skapar stora fördelar i optimeringen av resurser och arbetsprocesser. Ofta är det önskvärt att formalisera arbetsprocesser genom att använda olika typer av workflow. 

I grund och botten handlar det om att underlätta samarbeten där flera parter eller handläggare är involverade. Allt för att säkerställa att objekten hanteras enligt den fastställda processen. Att aktivt arbeta med processtyrning medför en ökad spårbarhet, som i sin tur leder till högre kvalitet. Det utgör grunden för en träffsäker uppföljning, ett värdefullt verktyg i verksamhetsplanering och utveckling.

VARFÖR

Fler vill ha ökad tydlighet

Under de senaste åren har vi sett en kraftig ökning i antalet organisationer och verksamheter som aktivt arbetar med processtyrning. Även om det finns en hel del arbete kvar att göra så innebär det att allt fler verksamheter tar ett efterlängtat kliv mot att optimera sina arbetssätt. 

En ökad tydlighet i arbetsprocesser ger bättre styrning av organisationen. Några av fördelarna med att arbeta med processtyrning är: 

  • Automatisering av processer kring dokument- och ärendehantering. 
  • Effektiviserade processer utefter verksamhetens behov.
  • Ökade spårbarhet och högre kvalitet. 

"12 000 ärenden per år är nu helt automatiserade."

Länsstyrelsen

HUR

Så funkar det

Formpipe har tagit fram en lösning för processtyrning. Lösningen består av en generell och fristående workflow-motor i vilken användarna själva kan definiera sina egna arbetsflöden och tillämpa dessa på objekten. 

Det innebär förenklat samarbete där uppgifter visualiseras med personliga ”att göra”-listor. Det som står ut med Formpipes lösning är det intuitiva gränssnittet och flexibiliteten i workflow-motorn. Om din verksamhet skulle behöva ändra en process är det enkelt att anpassa för såväl administratören som användaren. 

Platinas processmotor

Platina processtyrning är ett kompletterande steg inom organisationens ledningsarbete. Som kund får du fria tyglar att implementera, digitalisera och förvalta interna samt externa verksamhetsprocesser. Det intuitiva gränssnittet hjälper till att strukturera och optimera resurser och arbetsprocesser. Dessutom finns möjlighet till integration med andra verksamhetssystem. 

 

Läs mer om Platina

PLATINA

Får jag visa lite häftiga processer?

Kourosh Javadpour

Vi hjälper er att nå er fulla potential