Vill du komma i kontakt med oss?

FORMPIPE

+46 8 555 290 60
info.se@formpipe.com

Besök
Sveavägen 168, Stockholm

Post
Box 231 31, 104 35 Stockholm

SUPPORT

Supportportalen The Pipe
+46 8 5000 72 25
support.se@formpipe.com

---

För Netmaker Bankgiro Link
support.netmaker@formpipe.com
+46 8 555 290 80

För Lasernet
support.lasernet@formpipe.com
+45 43 66 02 10

Följ oss på LinkedIn
Linkedin

Bevara digital information

När man måste arkivera, är Long-Term Archive ett enkelt val.
E-ARKIVERING

Bevara och skapa verksamhetsnytta

Det finns tydliga lagar och regler för arkivering av digital information. Det gör att offentlig förvaltning förväntas ha system för bevarande. Formpipes lösning är framtagen i nära dialog med Riksarkivet, baserat på OAIS-modellen och uppfyller såklart dessa krav. Dessutom tillgodoser lösningen verksamhetsnytta genom att göra informationen enkel att återsöka och återanvända.

Åldrande system medför behov

I takt med att världen blir allt mer digital så växer mängden information explosionsartat. Informationen skapas och fångas i många olika verksamhetssystem och ligger lagrad i en mängd olika format. Utan en lösning för bevarandet finns det en stor risk att viktig digital information går förlorad. 

Allt för många verksamheter låter gamla system vara igång för att kunna komma åt information. Detta är mycket kostsamt och risken att förlora datat ökar för varje år som går. Det är svårt att administrera åtkomst, leva upp till lagkrav och hitta information. Dessutom saknas ofta möjlighet att få en överblick över all lagrad information. 

Föråldrade IT-system hindrar digitaliseringen

6 steg för att avveckla föråldrade IT-system hos statliga myndigheter 

KRAV

Lagar och regler också

Sedan ett par år tillbaka finns det tydliga lagkrav och regler gällande bevarande av digital information: PSI-direktivet och Riksarkivets föreskrifter är nya, och arkivlagen samt offentlig- och sekretesslagen är fortfarande styrande. Arkiverade handlingar måste sparas i bevarandeformat, och de måste vara enkelt återsökbara för utlämnande.

För att dessutom få ut verksamhetsnytta är det viktigt att ställa rätt krav. En lösning för e-arkiv bör: 

  • Bevara information under längre perioder. 
  • Garantera att den lagrade informationen inte förvanskas. 
  • Erbjuda återsökning och tillhandahålla lagrad information. 
  • Kunna spåra hur handlingarna har hanterats och hur informationen har hanterats. 
LONG-TERM ARCHIVE

Möt utmaningarna och framtiden

Ta klivet in i framtiden med Long-Term ArchiveProdukten minskar det manuella arbetet och hjälper dig att få ordning och reda på verksamhetens handlingar. Smarta sökfunktioner gör det dessutom enkelt att hitta tidigare lagrad information. Det ger verksamhetsnytta.

Med Long-Term Archive kan du hantera handlingar och metadata i olika format oavsett verksamhetssystem. Systemets automatiserade processer frigör tid och ni kan, på ett enkelt och smidigt sätt, söka upp och tillhandahålla information. 

Enkel och trygg åtkomst till verksamhetens information. 

Framtidssäkrat bevarande för Region Stockholm

Region Stockholm avvecklar gamla system
Gör arkiverat material tillgängligt genom smarta sökfunktioner

Vad är Long-Term Archive?

Long-Term Archive ger en modern arkiveringslösning för verksamheter som eftersöker säkerhet, spårbarhet och flexibilitet. Lösningen ökar tillgängligheten till korrekt information och uppfyller alla de lagar och krav som finns inom området e-arkivering. 

Proudukten bygger på den senaste tekniken och är anpassad för digitala organisationer. Sammantaget ger det verksamheter inom offentlig sektor en fantastisk möjlighet till såväl ekonomisk besparing som tillgänglighet till bevarad information. 

Ni måste arkivera. Ni måste inte välja Long-Term Archive ...

 

Läs mer om Long-Term Archive

LTA

Fråga mig om bevarande

Fanny Hugert

Vi bidrar till att skapa ett gott digitalt samhälle