Vill du komma i kontakt med oss?

FORMPIPE

+46 8 555 290 60
info.se@formpipe.com

Besök
Sveavägen 168, Stockholm

Post
Box 231 31, 104 35 Stockholm

SUPPORT

Supportportalen The Pipe
+46 8 5000 72 25
support.se@formpipe.com

---

För Netmaker Bankgiro Link
support.netmaker@formpipe.com
+46 8 555 290 80

För Lasernet
support.lasernet@formpipe.com
+45 43 66 02 10

Följ oss på LinkedIn
Linkedin

Signera elektroniskt

Digital hantering genom hela ärendeflödet – slipp skriva ut, skriv under och skanna in.

 

E-SIGNERING

Sista länken i den digitala kedjan

E-legitimation och BankID har växt fram som en naturlig del i vår vardag. Nu är det dags för offentlig sektor att sluta sista länken i den digitala kedjan. Formpipes lösning gör det möjligt att godkänna protokoll och signera alla typer av dokument, som t.ex. protokoll och beslut.

Spara tid, pengar och papper med smartare e-signering. 

En tidskrävande hantering

Tjänstemän och beslutfattare har många handlingar och beslut att hantera. Det innebär även stor arbetsbelastning på administratörer som sköter den digitala möteshanteringen. Handlingar, såväl mötesprotokoll som beslut, måste undertecknas av flera parter. Det är det en tidskrävande och ineffektiv process om den måste bedrivas i fysisk miljö. 

Det sätter stor press på att signerare är på plats och innebär även stor belastning på administratörer. Det är deras uppgift att skriva ut papper, skicka ut protokoll för godkännande och därefter samla in dokument för hantering och sedermera arkivering. Och då har vi inte nämnt de stora kostnader som medförs om verksamheter vill hålla en sådan process levande. 

KRAV

Trenden smyger sig på

Att arbeta med e-signering och digitala dokument har blivit praxis inom privat sektor. Det möjliggör hantering av dokument oavsett plats eller enhet. Trenden börjar även smyga sig in hos offentlig sektor, en katalysator som effektiviserar processer och ökar samhällsnyttan. En sista länk i den digitala kedjan, helt enkelt. 

Ett verktyg som stödjer e-signering bör kunna: 

  • Digitalisera hela processen kring underskrifter. 
  • Minska pappershantering och dubbelregistrering av dokument och protokoll. 
  • Förse dokument med avancerad elektronisk underskrift.
  • Fånga elektroniska signaturer så att dokumenten kan arkiveras direkt. 
HUR

Hur funkar det?

Signeringsportalen är en webbapplikation som gör det möjligt för politiker och tjänstemän att signera dokument och mötesprotokoll digitalt. Lösningen är helt integrerad med våra system Platina och W3D3, men väldefinierade API:er gör det möjligt att även använda andra system. 

Handlingarna hanteras digitalt genom hela processen, vilket sparar både tid och pengar. Dokumentet hanteras dessutom hela tiden i organsiationens egna system. En kvalitetssäkrad process där du som signerare eller administratör kan vara säker på att det är rätt version av dokument som signeras och arkiveras. 

Signeringsportalen

Signeringsportalen är ett smidigt verktyg som underlättar hanteringen av elektroniska underskrifter. Sömlöst integrerat med Platina och W3D3 så möjliggör lösningen enkelt e‑signering för t.ex. mötesdeltagare, chefer, avtalstecknare eller nyanställda. Det enda som krävs är en webbläsare och tillgång till mobilt BankID. 

Signering

Jag berättar gärna mer om e-signering

Tomas Maurd

Vi hjälper er att skapa relation mellan människor och data